Mediaeval port in Wolin

Vineta or Wineta is a legendary town believed to have been on the German or Polish coasts of the Baltic Sea.

Traders of the 11th and 12th century reported about a town being the most powerful port of the Baltic Sea. Bishop Adam of Bremen wrote about Vineta, that it was the largest of all towns in Europe.

It is unclarified, whether Vineta really existed, but along the Baltic Sea many archaeologists search for remains of the city, that is claimed to have sunk in the sea due to a storm. The islands of Wolin and Usedom as well as the town of Barth claim to house the remains. At all these places Vineta museums and Vineta festivals try to attract tourist, but scientific evidence for the existence of the ancient town is still missing.

 

Wolin   (pokaż na mapie)

miasto w pow. kamieńskim, w woj. zachodniopomorskim, na wyspie Wolin, nad Dziwną. 5100 mieszkańców. W IX-XII w. gród i osada handlowo-rzemieślnicza, ośrodek plemienny Wolinian, znany jako Wineta, w skandynawskich sagach Jomsborg, był największym portem i głównym ośrodkiem handlu na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, centrum kultu pogańskiego; w 1124-28 miejsce działalności misyjnej św. Ottona z Bambergu (prowadzonej z inicjatywy Bolesława Krzywoustego), w 1140-76 siedziba biskupstwa; zniszczony w drugiej połowie XII w. przez Duńczyków, nie odzyskał dawnego znaczenia; prawa miejskie przed 1278. Przemysł mleczarski. Ruiny kościoła z XIII-XV w., pozostałości murów miejskich z XIV w., ratusz i domy z XIX w.; rezerwat archeologiczny (wykopaliska). Muzeum.

Herb Wolina

Herb Wolina

Legendy związane z wolińskim grodem

Wolin to miasto u ujścia rzeki Dziwny niedaleko od bałtyckich wybrzeży Pomorza Zachodniego. Jego początki datują się na przełom V i VI w. n.e., gdy nad brzegiem rzeki zaistniała słowiańska osada. Jej mieszkańcy trudnili się głównie rybactwem i kupiectwem, choć nie gardzili także łupieżczymi wyprawami morskimi, które swego czasu docierały nawet do skandynawskich wybrzeży. Wraz ze Szczecinem można też uznać Wolin za jedno z najistotniejszych miejsc kultu wiary rodzimej na Pomorzu Zachodnim. Jak wszędzie na obszarze tzw. "ziem odzyskanych" słowiańska tradycja musi stawiać i tutaj prężnie czoła uzurpacjom germańskim. Wśród mitów i legend dotyczących Wolina i okolic dwa z nich są szczególnie znane i godne uwagi - wiara naszych przodków w istnienie Winety i rozpowszechnione wśród Wikingów przekonanie o potędze znajdującego się tu rzekomo niegdyś warownego Jomsborga.
Legenda Bałtyku - Wineta to opowieść o tym, jakie konsekwencje czekają tych, którzy za garść srebrników potrafią sprzedać najeźdźcom swa ojcowiznę. Według pradawnych podań, w przebogatym mieście Wineta kult pieniądza i kupiecka monokultura doprowadziły do gniewu bogów i upadku grodu. Otóż przekupni handlarze przyjęli od oblegających ich siedzibę wojsk pieniądze, w zamian za które potajemnie otworzyli nocą bramy twierdzy. Wróg wdarł się do Winety, lecz krótka była jego radość ze zdobycia ociekającego złotem handlowego przyczółka - gniew dawnych, zlekceważonych bogów sprowadził w deszczową listopadową noc ogromna falę, która zatopiła miasto w morskich głębinach. Do dziś słyszeć można podobno gwar pochodzący gdzieś z dna nadmorskiej zatoki, a świadczący o istnieniu zaginionej twierdzy. Mit ma wymowę jednoznacznie patriotyczną - porzucenie walki o niepodległość i wolność jest wg niego czynem niegodnym, jaskrawo sprzecznym z przedchrześcijańską etyką naszych ziem. Los Winety to swoista przestroga, jakże aktualna i dziś.
Wikingowie opowiadali, że w miejscu dzisiejszego Wolina władca Palnatoki założył niegdyś warowną twierdzę Jomsborg z olbrzymim wojennym portem, która stanowiła bazę wypadowa do grabieżczych wypraw po całym basenie Morza Bałtyckiego. W świetle danych historycznych twierdzenie takie nie ma nic wspólnego z prawdą, jednak zjawisko jest interesujące, choćby z teko względu, że społeczność. Jomsborczyków kierowała się niezwykle rozwiniętym jak na owe czasy systemem praw i norm. Warto tu zacytować obszerne fragmenty "kodeksu mieszkańców rzekomej skandynawskiej osady nad Dziwną: "1. Nie wolno przyjmować do związku Jomsborczyków nikogo, kto nie dojdzie roku piętnastego i kto przekracza rok pięćdziesiąty 2. Nie może się zapisać do Jomsborczyków, kto ucieka przed kimkolwiek równym lub nieco wyższym siłą i orężem; 3. Każdy musi się zobowiązać mścić zgon drugiego (członka drużyny) jak brata; 4. Nie wolno uprawiać donosicielstwa i siać kłótni wśród obywateli; 5. Cokolwiek zajdzie nowego należy naprzód donieść wodzowi, 6. Kto zabije ojca, brata czy krewnego innego członka drużyny i to się odkryje już potem, jak został przyjęty do drużyny - odłożywszy prywatną nienawiść i zemstę, ma oddać sprawę wodzowi na jego rozstrzygnięcie; 7. Kobiet nie wolno przyjmować do drużyny po wieczne czasy. Jomsborczycy mają wieść życie bezżenne; 8. Nikomu nie wolno przebywać poza grodem dłużej ponad trzy dni bez pozwolenia wodza; 9. Łup wojenny i zdobycz po zabitych maja być wystawiane na publiczną sprzedaż (podział) i dzielone między rycerzy według losu; 10. Nie wolno obrażać drugiego słowami, a gdy powstanie kłótnia, nie wolno do niej się mieszać obraźliwymi słowy; 10. Nikt me może być przyjęty do drużyny na podstawie bogactw, pokrewieństwa czy przyjaźni. Ci są godni tylko Jomsborga, którzy imię swe dzielnością polecą śmiertelnym; 12. Kto zaś prawa zgwałci lub przekroczy, z największą hańbą zostanie wyrzucony z drużyny. "
Przyjmując powyższy zestaw za wiarygodny, uznać można, że wspólnota wojowników jomsborskich stanowiła pierwowzór ustroju późniejszych zakonów rycerskich. Jomsborg był więc, wg podań, czymś w rodzaju idealnej organizacji wojennej a zasady nim rządzące tworzyły esencję zaleceń etycznych nie do końca jeszcze wówczas schrystianizowanej Europy. Pozostaje tylko zachęcić wszystkich wędrujących szlakami tego, co rodzime w poszukiwaniu własnej tożsamości, do odwiedzenia wolińskiej ziemi. Jest w mieście Wolinie wspaniałe muzeum, w którym obejrzeć można wyśmienicie zachowany posażek-talizman czterotwarzowego Świętowita, są wspaniałe kurhanowe cmentarzyska, no i przede wszystkim jest tu nieustannie obecny specyficzny nastrój, który mocą wyobraźni pozwala odtworzyć to, co zapomniane. Co roku odbywa się też na brzegu Dziwny festiwal kultury Wikingów, impreza, której pomimo komercyjnej otoczki, warto się przyjrzeć. Dla zainteresowanych, praktyczna i konkretna informacja - do Wolina dostać się można wszystkimi pociągami ze Szczecina w kierunku Świnoujścia. Słowiański gród i pogrzebani wokół niego przodkowie ciągle czekają na przebudzenie Narodu polskiego z duchowej śpiączki.

 

Wolin

Dodaj do notesu

Wyspy, Europa, Polska

 

 

Wolin, dawniej Wineta, największa wyspa znajdująca się w całości w Polsce, zamykająca od północnego wschodu Zalew Szczeciński, oddzielona od stałego lądu (na wschodzie) wąską cieśniną Dziwna, a od... 

Vineta - a legendary city on the Baltic shore - the Atlantis of the North


The semi-legendary city of Vineta, which ended by sinking into the sea, is mentioned before the year 500 as the most important trading city in Europe with links with Russia, Greece, Phoenicia and the Mediterranean. The Arabic writer Ibrahim Ibn Yaqub described it (c. 970) as "a large city by the ocean with twelve gates, the greatest of all cities in Europe, farthest northwest in the country of Misiko (=Poland) in the marshes by the ocean".

'Jomsborg' may have been the Nordic name for Vineta. It is said that Jomsborg was also called Jumne or Jumneta - and later it became Vineta. Saxo Grammaticus (c. 1200) writes in his history of Denmark that around 980 King Harald Bluetooth fled from his son Sweyn Forkbeard's rebellion to the fortress of Jomsborg. This was the castle that the Danish kings Niels (d. 1134) and Valdemar the Great (d. 1182) attacked and laid waste by opening the dykes by the River Oder. The Icelandic saga of the Joms Vikings from c. 1240 also mentions Vineta. But where was Vineta or Jomsborg?

In the course of the sixteenth century Vineta appears on printed maps of the southern Baltic coast, but without reflecting contemporary settlement. The name was taken from older sources and is surrounded by the mists of legend.

Abraham Ortelius
Rugiae, Usedomiae et Julinae, Wandalicarum insularum vera descriptio. C. 1584
‘Map of Rügen, Usedom and Julin, a true description of the islands of the Vandals’.
Coloured print from Abraham Ortelius: Theatrum Orbis Terrarum, 1612.
Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Berlin

The legend of Vineta may have been related to the later trading city of Wolin in northwestern Poland. Excavations have revealed the remains of a large international trading city from the Viking Age and the earliest Middle Ages - but other theories about Vineta have also been proposed.

The exhibition Mare Balticum takes its point of departure in the mythical sunken city of Vineta - the Atlantis of the North.

Back to map


Exhibits

1

Olof Rudbeck
Atlantica sive Manhem, 1679
Rudbeck was
Sweden’s first field archaeologist – a professor of botany and anatomy in Uppsala who also taught mining and fortification theory. He suggested that Svealand was the cradle of the Indo-European races and localized Plato’s Atlantis in Sweden after the Flood.

Det Kongelige Bibliotek,
Copenhagen

2

Daniel Juslenius (1676-1752)
Aboa Vetus et Novus, 1700
Juslenius taught theology at the
Åbo Academy from 1727 and became Bishop of Borgå in 1734. In Aboa Vetus et Novus he tried to find the roots of the Finnish language in the Tower of Babel.

Det Kongelige Bibliotek,
Copenhagen

3

Johann Gottfried Herder (1744-1803)
Stimmen der Völker in Liedern, 1778/79
Herder was a theologian at the cathedral chapter in
Riga in 1764-69. He revived interest in national culture, the folk tradition and political identity in the Baltic countries adjacent to his own native region Morungen/Morag.

Det Kongelige Bibliotek,
Copenhagen

4

Elias Lönnrot (1802-1884)
Kalevala, first published in 1835
Inspired by romanticism, as a young doctor Lönnrot collected folk songs and verses on his journeys to
Karelia. People liked the idea that he had “found the Kalevala in the forests”.

Det Kongelige Bibliotek,
Copenhagen

5

Friedrich Reinhold Kreutzwald (1803-1882)
Kalevipoeg, 1857-1861
To arouse national feelings in
Estonia, Kreutzwald collected folk songs, tales and legends. A French edition was published in 1865, a German one followed in 1873. The first song festivals were based on Kalevipoeg and Antanas Baranauskas’ (1835-1902) The Tomb of Anyksciai (1858/59), a tale of the destiny of the Lithuanian people.

Det Kongelige Bibliotek,
Copenhagen

6

Esias Tegnér (1782-1846)
Poem, Svea (subtitle Pro Patria, ‘For the fatherland’), 1811
Tegnér was awarded the Major Prize of the
Swedish Academy for his national poem. It laments the loss of Finland two years before and the previous losses of Swedish territory as well as the defeat of Charles XII.

Det Kongelige Bibliotek,
Copenhagen

7

Map of Scandinavia drawn by Nicolaus Germanicus c. 1467 on the basis of a map known as the ‘Later Map of Claudius Clavus’.
Since 1550 it had been supposed that Vineta was at Koserow or Damerow. From 1630 until about 1730 it was thought that the
north west point of Usedom was the location. Romantic texts speak of “square stones and house foundations”. These have turned out to be boulders from the Ice Age.

Det Kongelige Bibliotek,
Copenhagen

8

Sebastian Münster.
Description of Pomerania with all its duchies, counties and prominent places, with ‘Wineta’ marked. Basel 1544.
The oldest map of
Pomerania. It includes the whole country from Barth in the west to the Weichsel in the east and for the first time gives the name ‘Pomerellen’ for the eastern part, which since 1308 had belonged to the Teutonic Order, then in 1466 became part of the later kingdom of Prussia.
Staatsbibliothek
Preussischer Kulturbesitz, Berlin

Staatsbibliothek
Preussischer Kulturbesitz, Berlin

9

Abraham Ortelius
Rugiae, Usedomiae et Julinae, Wandalicarum insularum vera descriptio. C. 1584
‘Map of Rügen, Usedom and Julin, a true description of the islands of the Vandals’.
Coloured print from Abraham Ortelius: Theatrum Orbis Terrarum, 1612.

Staatsbibliothek
Preussischer Kulturbesitz, Berlin

10

Gerhard Mercator
Marca Brandenburgensis et Pomerania
‘Wineta emporium destructum anno 1630 a Conrado rege Daniae...(um 1627)’.
4th ed. 1613, ‘The trading city of Vineta destroyed in the year 1630 by King Christian of Denmark’. Print.

Staatsbibliothek
Preussischer Kulturbesitz, Berlin

11

Nicolaus Visscher
Map of the duchies of
Pomerania and Mecklenburg.
Amsterdam 1715
‘Wineta emporium olim celeberr. aquar. Aestu absorpt.’; ‘Arcona urbs olim munitissima destructa a Daniae Regio Waldemaro 1168’.
‘The famous trading city of Vineta, which was swallowed by the sea’. ‘The strongly fortified city of Arkona, which was destroyed by the Danish King Valdemar in 1168’.

Staatsbibliothek
Preussischer Kulturbesitz, Berlin

12

Map of the islands of Usedom and Wolin, hand drawing by Wulff. C. 1740.

Staatsbibliothek
Preussischer Kulturbesitz, Berlin

13

Georges Louis le Rouge
Map of the Duchy of Pomerania.
Paris 1757.
‘Wineta, jadis célèbre par ses foires, enfondré’; ‘Arcona, jadis Place très forte détruite par Woldemar Roi de Dannemarc en 1168’.
‘The flooded Vineta, once famed for its trade’. ‘Arkona, the once so strongly fortified place, which was destroyed by the Danish King Valdemar in 1168’.

Staatsbibliothek
Preussischer Kulturbesitz, Berlin

14

Friedrich Ludwig Güsselfeld
Map of the Prussian duchies, both the Swedish and the Prussian parts, indicating the ‘ruins of Vineta’.
Nuremberg 1792.

Staatsbibliothek
Preussischer Kulturbesitz, Berlin

15

Elisabeth Jerichau-Baumann (1819-1881)


Ny Carlsberg Glyptotek,
Copenhagen

16

Gerhart Mercator
Totius Daniae nova Descriptio.
Beginning of 17th century. Map of Denmark showing Vineta at Damerow.

Staatsbibliothek
Preussischer Kulturbesitz, Berlin

17

Willem and Johan Blaeu
Map of
Sweden, Denmark and Norway. Published c. 1635. Drawn a few years earlier by Anders Bure de Boo (Buraeus).

Det Kongelige Bibliotek,
Copenhagen

18

Olaus Magnus (1490-1557)
Carta
Marina after the first edition, Venice 1539.
Olaus’ map was the first to show the Baltic coastline realistically. His Historia de gentibus septentrionalibus, ‘History of the Nordic Peoples’, was printed in
Rome in 1555.

Det Kongelige Bibliotek, København

19

Olaus Magnus
Historia de gentibus septentrionalibus.
Rome 1555.

Det Kongelige Bibliotek,
Copenhagen

20

D. J. Ch. Kundmann
Rariora Naturae und Artis item in Re Medica oder Gelegenheiten der Natur und Kunst...
Breslau/
Leipzig 1737.
Kundmann’s scientific descriptions are well known for their woodcuts, which show fossils encapsulated in amber.

Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek,
Copenhagen

21

Pieces of amber with encapsulated fossils. Archaeological finds.

Muzeum Zamkowe w Malborku

22

Piece of antler with carved dragon motif. Second half of tenth century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin

23

Bone pin.
Mid-eleventh century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin

24

Runic inscription
on wood. End of tenth century, beginning of eleventh century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin

25

Slavic earthenware vessel of the Fresendorf type.
Eleventh century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin

26

Axe of iron. End of tenth century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin

27

Leather shoe.
End of tenth century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin

28

Dragon head carved in wood. Ringerike style. End of tenth century, beginning of eleventh century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin

29

Fragment of silk. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin

30

Amulet of wood, Slavic god. First half of eleventh century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin

31

Horseshoe-shaped buckle of bronze, East Baltic type. Tenth century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin.

32

Sun compass (?) of wood.
First half of eleventh century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin.

33

Goldsmith’s clamp, antler/iron.
Around 900. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin

34

Belt mounting with plant ornamentation.
Second half of tenth century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin.

35

Wooden oar
. First half of tenth century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin

36

Spur of iron/bronze. Eleventh century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin

37

Fibula of bronze decorated with faces. End of tenth century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin

38

Amber.
Tenth and eleventh century. Earth find from Wolin.
a) Unworked amber
b) Amber beads
c) Thor’s hammer
d) Chess piece
e) Gaming pieces
f) Amulet with horse’s head
g) Pendant

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin

39

Fragment of Slavic ship. Second half of eleventh century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin

40

Knife handles, wood or antler.
Tenth and eleventh century. Earth find from Wolin.
a)-c) Scandinavian style (Borre style)
d) Slavic style

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin.

41

Keys of iron.
Tenth and eleventh century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin

42

Scales of bronze and weights of bronze/iron.
Tenth and eleventh century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin.

43

Combs of antler with rivets of iron. Tenth and eleventh century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin

44

Spoon of wood with carved decoration. End of tenth century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin

45

Spoon of wood with decoration in Borre style. End of tenth century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin

46

Spindle whorls.
Tenth and eleventh century. Earth find from Wolin.
a) Painted earthenware
b) Earthenware
c) Amber
d) Earthenware

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin

47

Tweezers of bronze.
Tenth and eleventh century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin

48

Eight Scandinavian arm rings of gold.
Hoard finds from the beach at Peenemünder Haken, Mecklenburg-Vorpommern. Second half of tenth century.

Kulturhistorisches Museum, Stralsund.

49

Glass beads, some with gold.
Second half of tenth century. Earth find from Wolin.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wolin.

Vineta

Vineta or Wineta is an ancient and possibly legendary town believed to have been on the German or Polish coast of the Baltic Sea. Traders of the 11th and 12th century reported about a town that was the most powerful port of the Baltic Sea. Bishop Adam of Bremen wrote that Vineta was the largest of all towns in Europe. It is unclear whether Vineta really existed. Many archaeologists search for remains of the city along the Baltic Sea. It is claimed that Vineta sank into the sea due to a storm. The islands of Wolin and Usedom and the town of Barth claim to house the remains of Vineta. At all these places, Vineta museums and Vineta festivals try to attract tourists. Scientific evidence for the existence of the ancient town is still missing.

This article courtesy of Wikipedia. This article is licensed under the GNU Free Documentation

Province Zachodniopomorskie, administrative district kamieński, commune Wolin, Polska

 

 

14 ‚? 31’ E, 53 ‚? 50’ N


 

 

Introduction

The Archaeological site in Wolin is situated in S – E part coastal island Wolin, over sandy bank of river Dziwna on one of three shoulders of the Oder (Odra) delta, about 25 km from present coast of the sea. Island is found between Pomorska Bay on north and Gulf of Szczecin on south. From island Uznam separate her river Świna and from land river Dziwna. Wolin situated is in place where waterway – Warta and Oder river basin crosses with land road along the coast Baltic (E – W). Track continental lead from Hamburg to Novgorod – writes about this Adam of Bremen. Track united island Wolin with land in place narrower troughs of river Dziwna, where are found silt isles. In point of passage on bank of island was post-glacial sandy bank surrounded with swamps. This region was flooded in period high state of water in river.

Sea Harbour

 

History research

In the second half of XIX century one acceded to first archaeological work connected with research legendary emporium Jomsborg†Wineta (well-known from written sources), which in result of works archaeologists and historians one identified as Wolin.

 

 

Chronology

1. From second half VI century to second half VII century: settlement about fishing - agricultural character with building half dugout.

Function Commercial

 

Wharf

In the region of former Wolin were localized four ports and harbours– main port was found in region centre of present city (fig.4). Build wharf of main port begun in 880 year lasted to 896-900 year. One localize street passing in port footbridge, which was twice rebuilt in distances 50 of years among 900 and 995 with year. In archaeological material from port we can observe gradual pushing oneself of construction in direction deeper waters, every level of construction was added in result of settlement of construction on wet ground. In 1952 in caisson No 1 being found on bank present troughs of river, one met on pale constructions dated on X ? XII in. In 1985 in excavation trench No 3. ? 60 of metres from present bank, on depths 6 m one found wooden constructions being with remainders of wharf port - in form oak - logs (halved of trunks) creating constructions of wall of wharf. From land wall strengthened and stiffened were beams fulfilling function pull-offs, which fixed former in ground at help oak ? pegs (fig.5). During researches in region of former port, in excavation trench No 8, on 2, 6 metre was found fragment of keel of boat, which used secondarily as fulfilment of side of wharf (fig.6). On base of dendrochronological analysis one fixed, that keel originates from boat built in years 860 ? 870. Disassembly of boat and secondary used of keel happened about 966 year.

Shipyard

 

Lighthouse

Waterways played an important role in the trade contacts of the Odra delta, especially the three passes of the Gulf of Szczecin: The Piana, Dziwna, andĠZwina. The numerous coins and silver ornaments hoards found on their banks that come from various distant centres prove the great range of the contacts. The founding of trade settlements (e.g. Menzlin), and crafts, trade city centres (Szczecin, Wolin) developed early in this area. Written documents confirm the existence of regular sail links, especially with Wolin but also with Kamień, Szczecin, Uznam in the 11th century. These waterways criss-crossed the Gulf of Szczecin, which because of shallowness, shifting winds, low banks, and low waves did not favour sailing. Facilities promoting sailing must have existed as Adam of Bremen noted 1074 in his description of Wolin: Ibi est Olla Vulcani, quod incole Graecam ignem vocant. R. Kiersnowski (1951) attempted to locate the Volcano Pot on Chrząszczewska Island, inspiring further research and study. In light of these studies and analysis of the maritime conditions in the Gulf of Szczecin, we are inclined to place the oldest lighthouse on the southern peninsula of Hangman's Hill (Wzgórze Wisielców). Archaeological finds such as large fire site and „pirates" grave with a head on a pole also indirectly support this view. The beacon from the point would have covered the entire so-called Large Gulf. Adam of Bremen, mentions Greeks twice {Graecis et Barbaris) in addition to a "Greek light". The universal view in the literature is, they were old Russ named after their religion, but this does not precluded that they were actually Greeks. Wolin's contacts with Byzantium and with Kiev Russ in the 9th and 10th centuries have been confirmed by archaeological finds of brocades. Knowledge of the construction of a lighthouse from Byzantium where they were known in the 10th century, most probably reached Wolin through Kiev, which had very lively contacts with Byzantium. The signal tower discovered at the fortifications in Witiczew on the Dniepr forty kilometres from Kiev can serve as an example of the intermediary role. It is constructed like a lighthouse with firelight on a tower in a large vessel. We conclude from the above that the “Volcano Pot" that the inhabitants call a “Greek light" is a lighthouse of Greek-Russ origin. This applies especially to the phrase “Greek light" which is not connected to the name of the weapon used effectively from the 7th century A.D. on in the Byzantine fleet. The phrase.Volcano Pot" probably originated with Adam of Bremen who could have known volcanoes from Italy and Sicily(Filipowiak 1985).

Lighthouse

 

Shipyard

On ground of main harbour, in excavation trench No 8, in layer from IX-X age one met on wooden pegs from cut off, during disassembly of thatch of boat, heads and endings (fig.7). In excavation trench No 4, in layer from IX age, one discovered base and bottom part of the winch to haul the vessels ashore and fragments three bound with pegs of planks from part near the steam, and also part of plank and benches (fig.8)( Filipowiak 1994). Elements of ships, former were used secondarily to builds of houses or the streets pavement strewing. Part originated from taken clothes off wrecks, but certain quantity most likely also from replaced party of thatch the ships ? overhauls (Filipowiak 1996).

Shipyard

 

Function

From halves VII of age existed in Wolin settlement handicraft-trade engaged with sea – trade. In IX century evolved into fully developed sea-trade centre of municipal type, basing oneself on trade with cereal, of production craftsman's and to far-reaching exchange (Filipowiak 1985).

Function Commercial

 

Sources

Oldest foot-note on theme Wolin originates from halves IX of age, contained is at so-called Bavarian Geographer, which exchanges names of Slav tribes from this of time, giving also quantity possessed by it castles. According to him one from tribes, which calls Veluzanie, possesses 70 of castles. Learned peaceable are regarding this, that goes here about inhabitants of Wolin. Second source, almost to present Bavarian Geographer is St Ansgar life (second half IX century). Author informs, that Danes on the way back from Birka, of which didn’t imitate to them to plunder and to wear out, attacked on other rich city, lying on opposite south coast of Baltic. From this of period we do not know other cities on Slav sea-coast except Wolin, what permits to accept, that remembered source writes just about it.

Written sources

From age X (966 r) originates note of buyer and traveller Ibrahim ibn Jakub about tribe Veltaba, under which authority are found „ huge town over ocean (Baltic), having of twelve gates. Has it harbour, to of which use halved of trunks". Description this historians bind from Wolin. Present Ibrahim chronicler Widukint knows only Slavs bearing name Vuolini, doubtless inhabitants Wolin. In Thietmar chronicle is mention about legates sent to emperor Henryk II from great cities (civitas magna) Livilni. One should accept, that Livilni this also Wolin. Rich relating source Wolin is chronicle Adam of Bremen, written about year 1074. Chronicler this exactly describes position Wolin- Jumne at outlets of Oder, on borderland of Pomerania and of country Wieleci, and informs, that city possesses convenient communication continental and water with Hamburg, Nowogr󤬠Sambia and Szlezwik (Haithabu). Remembers also about ?garnek Wulkana"(The Volcano Pot), which was of something in kind of lighthouse. Rich material to history Wolin-Julin and outlets of Oder in XII in. carry in three lives St. Otton, of which authors are: Monk from Prufeningen, Ebbon and Herbord. Behave they to events, which took place during of mission of bishop Otton, driven in years 1124 and 1128 under protectorate Boleslaw Krzywousty. Information about Wolin contains also chronicle Helmold (Helmoldi Chronica Sclavorum...) written about 1163 ? 1167 of year. Author in considerable parts draws messages from chronicle Adam of Bremen. Period of fall of city found one's own image in chronicle Sax Grammar, written about years 1185 and 1190-1195. Author describes among others five Danish incursions, which took place in years 1170 ? 1185. From less reliable sources belongs to mention Scandinavian sagas, in of which Wolin steps out under name Jom and Jomsborg. To most interested is Jomsvikingsaga, containing description of expedition Jomswikings on jarl Hakon and battles under Hjorungavaag (years 985-986). From description Jomsborg results, that city possessed harbour closed on Iron Gate.

Selected Written Sources

 

Author: I. Pomian

 

 

Bibliography

Filipowiak W.

1954 Wolin w świetle wykopalisk, (w:) Szczecin i Wolin we wczesnym Średniowieczu, Wrocław, 45-64.

·  Port wczesnośredniowiecznego Wolina, Materiały Zachodniopomorskie, t. 2, 183-208.

·  Wyspa Wolin w prahistorii i we wczesnym średniowieczu, (w:) Z dziejów ziemi Wolińskiej, Szczecin, 37-137.

·  Die Bedeutung Wollins im Ostseehandel, Acta Visbyensia 7, 121-138.

1985 “Garnek Wulkana”- najstarsza latarnia morska nad Bałtykiem w XI wieku, (w:) Nummus et historia, 91-102.

·  Die Hafen von Wolin im IX-XIV Jahrhundert, (in:) hrsg. von M. Glaser, Archaologie des Mittelalters und Bauforschung im Hanseraum, Rostock, 261-269.

1994 Shipbuilding at the Mouth of the River Odra (Oder), (w:) Crossroads in Ancient Shipbuilding, ISBA 6, Roskilde 1991, Oxbow Monograph 40, 83-96.

·  Wolin – Die Entwicklung des Seehandelszentrums im VIII-XII Jh., SlAnt 36, 92- 104.

1994 Wolin i żegluga u ujścia Odry w świetle chronologii radiowęglowej, (w:) Geochronometria 9, 113-125.

1995 Wolin – die Entwicklung des Seehandelszentrum im 8.-12. Jh., SIAnt, 36, 93-104.

1996 "Żywot” statku średniowiecznego, (w:) Słowiańszczyzna w Europie 2, Wrocław, 91-96.

·  Wolin und Szczecin – Hafen und Topographie der mittelalterlichen Stadt, (in:) Maritime Topography and the Mediewal Town 4, Copenhagen, 61-70.

·  Neue Quellen zur Ubergangsform vom Einbaumboot zum Plankenboot an der Oder- mundung, (w:) Minscellanea Archaeologica. Festgabe fur Adriaan von Muller zum 70.Geburtstag. Beitrage zur Denkmalpflege in Berlin. Sonderband, Berlin, Landes-denkmalamt, 34-39.

 

Kiersnowski R.

1951 Kamień i Wolin, Przegląd Zachodni 7, z. 9-10, 178-225.

 

Kunkel O., Wilde K. A.

1942 Jumne /"Vineta"/ Jomsborg / Julin. Wolin. 5 Jahre Ausgrabungen auf dem Boden der wikingerzeitlichen GroBsiedlungen am Dievenowstrom 1934-1939/40, Stettin.

Leciejewicz L.

1962 Początki nadmorskich miast na pomorzu Zachodnim, Warszawa-Kraków.

 

Pazdur M., Goslar T., Awsiuk R., Pazdur A.

·  Chronologia radiowęglowa początków osadnictwa w Wolinie i żeglugi u ujścia Odry, Geochronometria 9, 127-195.

 

Ważny T., Ekstein D.

1987 Dendrochronologiczne datowanie wczesnośredniowiecznej słowiańskiej osady Wolin, MZ-P, t. 33,147-165.

Ważny T.

2001 Badania dendrochronologiczne portu i osady w Wolinie, Instantia est mater doctrinae, Szczecin, 155-156.

Wilde K.A.

1953 Die Bedeutung der Grabung Wolin 1934, Hamburg.

TOURISM: By the Sea

4 April 2003

According to data collected by the Polish Chamber of Tourism, a record number of tourists spent their summer holidays at the
Baltic Sea last year. Hopefully, this year will witness similar numbers.

Świnoujście is one of the most beautiful towns on the Polish coast. It is the only Polish town situated on islands, of which three-Uznam, Wolin and Karsibór, are inhabited. The summer season lasts practically five months here, from May to September, although the best weather is normally in June and September-these are the sunniest months with the least rainfall. The water in Świnoujście achieves temperatures unparalleled on other parts of the Polish Baltic coast. Tourists that are tired of hot weather can visit numerous charming nooks and tourist attractions in the town. One of the attractions is the
Health-Resort Park founded 150 years ago with Mediterranean plants and exceptionally large cypress trees (7 meters high and 60 centimeters in girth).

Świnoujście is also home to the port breakers built in 1818-23 and Młyny (Mills) Beacon that crowns the western breaker-a marker in the shape of a windmill, characteristic of the port in Świnoujście.
Wolin Island, with a town bearing the same name, is a historical Slavic settlement. According to old Scandinavian legends, this is the place were Jomsborg and Wineta were located-two settlements which sank into the watery depths as punishment from the gods for the immorality of their inhabitants. Some of the historic buildings which have survived from antiquity include an 8th-century settlement on Srebrna Hill as well as barrows and a Slavic cemetery from the 11th century situated on the slopes of Wisielcze Mountains. Numerous artifacts found by archeologists can be seen in the regional museum. The landscape of the island is varied. The highest hill is Grzywacz (115 meters) and another, Gosań (93m), is located right on the sea coast. The steep cliffs, one of the island's tourist attractions, are not much lower than the two hills. A full 18 percent of the island is occupied by Wolin National Park. European bison have been living on the island in a fenced-off area since 1976. The most popular seaside health-resort on Wolin Island is Międzyzdroje, a town with a beautiful boardwalk, Health-Resort Park and the Wolin National Park nature museum.

Dziwnów and Dziwnówek are perfect vacation spots, especially for large families. The towns are situated between the
Baltic Sea and the Dziwna River. The towns are very attractive for tourists because of their excellent beaches. The entire 30-kilometer-long shore is perfect for swimming. The average water temperature in July is between 17 and 20°C. Rivers and lakes are available for fishing as well as peace and quiet. Fans of golf or horseback riding should visit Łukęcin. Both bodies of water accommodate other sports such as swimming, canoeing, sailing and windsurfing.

Before traveling further along the coast, pay a visit to Kamień Pomorski, a small town located on the shore of Kamieński Lake, about eight kilometers from the Baltic. The town has direct access to the sea through the
Dziwna River. The northernmost village of the commune, Radawka, is only one kilometer from the sea. The water bodies situated nearby-Kamieński Lake, Dziwna River and Cicha Bay, create perfect conditions for aquatic sports and water recreation. The greatest and most precious historic building in Kamień Pomorski is the cathedral. An unusual Baroque organ sponsored by Prince Ernest Bogusław de Croy in 1669 can be seen in the cathedral. The instrument is exceptional in both value and size-it is 13 meters wide and nine meters high. Initially, the organ had 2,660 pipes. It was damaged during World War II and renovated in 1962. Now the instrument has 3,300 pipes and, like in the past, is able to produce 47 voices. The annual International Organ Music Festival is also organized in the cathedral.

A peculiar place on this part of the coast is Trzęsacz-a village which used to be situated far from the coast. The coast is mostly composed of high cliffs with sandy beaches and clear seawater. Erosion has continually caused the coast to recede. The best evidence of this process is provided by the history of a church whose ruins can still be seen on the steep shore. In the 15th century, when it was built, the church was situated 1,800m from the shore. In 1750 the distance was reduced to 58m and in 1820 only 13m. In 1900 the northwest corner of the church, and a year later the whole northern wall, fell into the sea. The final collapse took place in 1994. Only three spans of the southern wall have survived. Due to reinforcement of the coast, the process of erosion has been halted but each year might be the last of this precious building. The 15th meridian of east longitude, on which Central European Time is measured, runs through Trzęsacz. This fact is commemorated by a plaque at the edge of the cliff.

In the direction of Kołobrzeg there are several well-known resorts. A narrow-gauge railway called the Retro Express runs between Rewal, Niechorze and Trzebiatów. A small resort called Mrzeżyno is situated at the mouth of
Rega River. There is a fishing and sailing harbor in the town which has been known as a seaside resort since 1840. Poland's Oath to the Sea Monument can be seen at the coast of the Baltic Sea, where March 17, 1945, the First Warsaw Cavalry Brigade of the First Field Army of the Polish Army made a symbolic oath of allegiance to the sea. Another popular resort is Dźwirzyno whose main tourist attraction is a sandy beach. A sailing harbor is situated at nearby Resko Lake-a former bay, now connected to the Baltic Sea by a canal.

The history of the Kołobrzeg health-resort is inseparably connected with Henryk von Held-a Prussian officer and customs adviser from
Poznań who was sentenced to an 18-month stay in a citadel in Kołobrzeg in 1802. The "involuntary visitor" discovered the beneficial effects of bathing in the sea and described his observations in a book entitled On Sea Baths in Kołobrzeg and the Best and Cheapest Way of Taking Them. In 1813 the emperor agreed to the establishment of the first sea bathing center in Kołobrzeg. The first center of brine bathing was opened several years later. The biggest tourist attraction at the harbor is a lighthouse that was rebuilt after World War II in place of an old, 18th-century fort.

The lighthouse offers a wonderful view of the harbor's terminals and docks. The harbor in Kołobrzeg is small, but includes docks for passenger, commercial, naval, fishery and yacht traffic. The area for yachts is located within an 18th-century redoubt. An old gate, ramparts and fortification walls were built when Kołobrzeg was a stronghold. The city's main attraction is six kilometers of beach. Two kilometers of its length is guarded and equipped with speakers. The beautiful, shaded
Seaside Avenue which runs along the beach and the pier reaching 220 meters out into the sea are perfect for long walks.

Ustronie Morskie is situated only 13 kilometers from Kołobrzeg. The resort stretches along a cliff and partly forested sea coast. The characteristic features of Ustronie's unique and healthy microclimate include a high content of iodine in the air. The beach is up to 35 meters wide and the depth of the sea 100 meters from the shore does not exceed 3 meters. A seaside pine forest stretches along the eastern part of the beach on the coast. Part of this woodland has been turned into a park.

Next to Ustronie is Sianożęty-a seaside resort which is eagerly visited by tourists. The main attraction of Sianożęty are wide, sandy beaches, dunes and perfect conditions for swimming and sunbathing as well as walking. Another attraction is obviously the climate-the air contains a considerable amount of iodine which is known for its healing properties.

In the earliest historical records, the area around the mouth of the Wieprza river was called Terra Dirlova. This name was probably taken from a wooden stronghold which was situated in the area at that time. In 1382, Erik of Pomerania was born in a castle in Darłowo. In spring 1388, the queen of
Denmark and Norway appointed Erik heir to the throne. He was officially granted the title of king of Denmark, Sweden and Norway on June 17, 1397. About 600 years later, celebrations commemorating this event have become one of the town's annual events. In 1998 the Town Council decided to place the name Royal Town of Darłowo in the official statutes of the town. During World War II the town suffered hardly any damage-all its buildings have survived unchanged until today.

One of the numerous historic buildings in the town is the
Castle of Pomeranian Princes-one of the most outstanding examples of fortified constructions. Through Kamienna Gate is the only 12-sided church in Poland- St. Gertrude's Church. It was built on the commission of "the Baltic's Last Viking", as Erik was known, since after losing the three thrones he became a pirate and plundered Scandinavian towns and ships. Construction of the church was meant as his thanks for the salvation of his ship during a sea storm when he was approaching Darłowo with his pirated booty. Several round concrete constructions can be seen on the dunes, on the western side of the Wieprza's mouth. These are the remnants of German V1 and V2 rocket launchers.

Ustka is a picturesque seaside resort and a town which has attracted tourists for the past 160 years. The history of the town dates back to the 14th century, when the first records concerning this small fishing settlement were made. The historical buildings preserved in Ustka include a neo-gothic church from the 18th century, a granary situated near the seaport and charming tenement houses. The seaside promenade is a popular walking path where visitors delight in the proximity of the sea and the numerous cafes, restaurants and bars situated near the promenade. The greatest nature reserve on the Polish Baltic Sea coast is
Słowiński National Park, also known as the seaside desert or the Polish Sahara, which includes about 19,000 hectares of land.

Rowy is a small but very attractive seaside resort. A former fishing village located on the left bank of the
Łupawa River, it has a wide, but partly stony beach. Tourist attractions include a church built of stone. Sandy beaches, numerous rivers and lakes offer perfect conditions for water sports while a hilly landscape and forests provide only a glimpse of some of the tourist attractions on the western coast of Pomerania province.

The most popular seaside health-resort and fishery harbor in this region is Łeba, located at the mouth of the
Łeba River. The town boasts a 16th-century church which remained even after Old Łeba was destroyed by storms.

Dębki, situated at the mouth of the Piaśnica river, is one of the most popular seaside resorts of the Puck region. Dębki was a small fishery settlement subordinate to the monastery in Żarnowiec for centuries. The name of the town comes from the name of one of the fishermen. At the road connecting Dębki and Krokowa, about one kilometer northeast from Odargowo, there is a grand (3.5 meters high and 20 meters in circumference) erratic called the Devil's Stone.

A less popular, yet equally attractive seaside town is Białogóra. In 1627 a sea battle between
Sweden and Poland took place near this town. River head-streams near the Górczyn forester's lodge, Białogóra and Babnica plant-peat reserves and charming, although not well-known, mobile dunes are added attractions in this area.

In the direction of
Rozewie Cape, in the northernmost part of Poland, is Jastrzębia Góra. The town is famous for the 33-meter-high cliff which descends into the sea. The first records of the town's existence date back to the mid-19th century. After the area was divided into lots in 1921, numerous houses and guest houses were built. One of the first guest houses belonged to the Szymański family and was called Kaszubka-the wooden villa has survived unchanged until today. In the center of Jastrzębia Góra, directly on the sea, an elevator was constructed in 1938 to take tourists down to the beach. It was still functioning in the 1960s. Later on, as a result of negligence, it was gradually damaged and finally collapsed. Concrete ruins of the construction are still visible in bushes at the foot of the escarpment, near the stairs leading down to the beach.

To the east, in the direction of Rozewie, is a 350-meter-long gully called Lisi Jar, where an obelisk commemorates the return of King Sigismund III Vasa after his unsuccessful campaign in
Sweden. In Karwia, a village located four kilometers from Jastrzębia Góra, a museum holds various objects found on shore.

Near Jastrzębia Góra at
Rozewie Cape a light was built in the 17th century on the steep cliff coast to indicate the direction in which ships should sail. In 1821 a lighthouse was built here. In 1978 the tower of the lighthouse was built up when trees began to cover it. Its interior features a museum of lighthousing and old lighting devices. The lighthouse was given the name of Stefan Żeromski who, according to the legend, wrote Wiatr od morza (Wind from the Sea) here. In fact, although the writer did see the lighthouse in Rozewie, he never actually lived or slept in it.

A great geographic peculiarity, Hel Sandbar, is situated near
Rozewie Cape. Only 300 years ago the Hel Peninsula did not exist at all and the sea flowed freely between several small islands. It is possible that Hel will again become an island soon. Hel Sandbar is a wonderful place for summer holidays. Coniferous forests create a healthy microclimate and the sandy beaches on both sides of the peninsula are clean.

An old Kashubian legend says that the waters of the
Baltic Sea sometimes part to uncover the wealthy, happy and sunny Old Hel. However, anyone who submits to the illusive beauty of the town and enters its streets will stay there forever when the sea closes again. Hel became a significant harbor and seaside resort after World War I. An elegant pier for walking, a new church and bungalows were built at that time. There are not many historic buildings which have survived the years aside from a few 19th-century fishermen's houses in the center of the town. They attract passersbys with an original construction of wooden frames filled with brick, tapered chimneys, beams protected against rotting with pitch and bleached walls. Special fireplaces which were used for smoking fish can be seen in the houses' annexes. Equipment from old fishing cottages and everyday use items are on display at the Fishing Museum which is located in the renovated St. Paul and Peter's Church. In the 15th century the church was built in the center of the town. Today it is situated at the very coast of Puck Bay.

Another tourist attraction on the Polish coast is the Gdańsk-Gdynia-Sopot Tricity area situated at
Gdańsk Bay. Each of the three cities has a unique character.

Gdańsk, which in 1997 celebrated its 1,000th anniversary, is a vast complex of historic buildings which was seriously damaged in 1945, at the end of World War II. The most precious buildings come from the Renaissance and Gothic eras. The Church of the Virgin Mary, one of the most outstanding Gothic churches in the world, is impressive.

Numerous valuable works of art can be found inside the church. One is a copy of Hans Hemmling's painting entitled The Last Judgment. The original painting from 1472 is kept at the
Gdańsk National Museum. Many of the buildings in Gdańsk were designed by Dutch architects. The city gates are impressive-particularly Wyżynna and Złota. The main decoration of the Long Market, the center of Gdansk's Old Town, is the Gothic city hall. The Neptune Fountain, a favorite meeting place for tourists, is situated opposite the famous Artus Manor. Another must-see is the church and Cistercian monastery situated in Oliwa, one of Gdańsk's districts. This longest church in Poland is famous for its Baroque organ. Another attraction in Oliwa is a zoological garden.

The city next to
Gdańsk is Sopot-a seaside resort with a newly renovated wooden pier. A unique attraction in the city is the Heroes of Monte Cassino promenade. It has recently been equipped with new sidewalks and small architecture. The Tricity Landscape Park has a number of enjoyable walking paths for visitors and for several decades, the International Song Festival has been held during the last days of August in the famous Leśna Opera which has been open since 1909.

The third city,
Gdynia, is in many respects a complete contradiction of Gdańsk. Although the fishing village bearing this name has a long history, the city, harbor and shipyard were built only after World War I. Today, Gdynia is one of the most important locations on the tourist and economic map of Poland. Kościuszki Square hosts an aquarium and museum. Two famous ships are moored in the Gdynia harbor-the historical sailing vessel Dar Pomorza and museum-ship Błyskawica, a Polish destroyer which took part in numerous campaigns during World War II.

The Vistula Sandbar is a prime location for swimming because of its sandy bottom. The slow pace of water exchange makes for considerably high water temperatures and low salinity. The eastern part of the bar is surrounded by
Lake Vistula and closed by the Elbląg Plateau. Numerous yachts sail in this area and regularly cruising passenger ships offer trips to Frombork, Elbląg, Tolkmick and Kaliningrad. The remaining part of the sandbar is separated from the inland by a complex of winding and picturesque rivers and canals, in some places at the level of nearby roads.

The most popular seaside resort in the region is Krynica Morska. Discovered by the residents of
Elbląg in the 19th century, the town developed dramatically. Krynica's main attraction is its lighthouse-the only one on the Amber Coast. The town's livelihood is also connected with the hot springs which were discovered in 1970.

Piaski is the easternmost village on the Polish part of Vistula Sandbar. A typical fishing village, in certain spots both one side of the
Vistula Lake and the sea are visible between the trees.

Map of Germany showing Barth

Barth is a town in Mecklenburg-Western Pomerania
State Service Flag
Statistics
Capital:
Schwerin
Area: 23,170 km²
Inhabitants: 1,790,000
(2001)
pop. density: 77 people/km²
Homepage: http://www.m-v.de/
ISO 3166-2: DE-MV
Politics
Minister-President: Harald Ringstorff (SPD)
Ruling party: SPD/PDS coalition
Map
Mecklenburg-Western Pomerania (German: Mecklenburg-Vorpommern) is a Bundesland (federal state) in northern Germany.
..... Click the link for more information. , Germany
National motto: Unity and Justice and Freedom
(German:
Einigkeit und Recht und Freiheit)
Official language German
¹
Capital Berlin
Largest City
Berlin

President: Horst Köhler
Chancellor: Gerhard Schröder
Area
 - Total
 - % water Ranked 61st
349,223 km²
2.416%
Population
 - Total (2004)

..... Click the link for more information. . It is situated at a lagoon of the Baltic Sea The Baltic Sea is in northeastern Europe, bounded by the Scandinavian Peninsula, the mainland of east and central Europe, and the Danish islands. It drains into the Kattegat and the North Sea by way of the Öresund, the Great Belt and the Small Belt. It is linked to the White Sea by the White Sea Canal and to the North Sea by Kiel Canal.

Name

The first one to name it the
..... Click the link for more information.  at the opposite side of the Darß The Darss (also Darß) is a peninsula at the South of the Baltic Sea in the German state of Mecklenburg-Western Pomerania.

It is situated within the territory of the county of Nordvorpommern. Between the peninsula and the mainland there is a very shallow lagoon (Low German: Bodden), which is a part of the Western Pomerania Lagoon Area National Park, just as the entire peninsula itself. The peninsula is about 45 km long. Its full name is Fischland-Darss-Zingst, for these haven been the names of three regions making up the peninsula, the "Darss" originally being the name of the still giant forest there. In recent times the name "Darss" applies also to the entire peninsula.
..... Click the link for more information.  peninsula. Barth belongs to the district of Nordvorpommern

Nordvorpommern ("North Western Pomerania") is a Kreis (district) in the northern part of Mecklenburg-Western Pomerania, Germany. It is situated at the coast of the Baltic Sea, where it encloses the city of Stralsund. Other neighboring districts are (from east clockwise) Ostvorpommern, Demmin, Güstrow and Bad Doberan.

Geography

The coast is characterised by an elongated peninsula, the Darß. Between the Darß and the mainland there is a very shallow lagoon, which is a part of the Western Pomerania Lagoon Area National Park, just as the entire peninsula itself.
.....
Click the link for more information. . Population: 9,700 (2001).

Coat of arms of Barth

The origins of Barth are unknown. Some people claim, that the town was founded by survivors from the sunken town of VinetaVineta or Wineta is an ancient and possibly legendary town believed to have been on the German or Polish coast of the Baltic Sea.

Traders of the 11th and 12th century reported about a town that was the most powerful port of the Baltic Sea. Bishop Adam of Bremen wrote that Vineta was the largest of all towns in Europe.

It is unclear whether Vineta really existed. Many archaeologists
..... Click the link for more information. . The first generally accepted record is of 1255
Years:
1252 1253 1254 - 1255 - 1256 1257 1258
Decades:
1220s 1230s 1240s - 1250s - 1260s 1270s 1280s
Centuries:
12th century - 13th century - 14th century


1255 state leaders Events

  • Königsberg was founded

Births

Deaths

Monarchs/Presidents

  • Aragon - James I King of Aragon and count of Barcelona (reigned from 1213 to 1276)


.....
Click the link for more information. , when the prince of Rügen

Rügen (Polish Rugia) is the largest German island. It is situated off the coast of Mecklenburg-Western Pomerania in the Baltic Sea. Its area is 935 km² and its population was 73,000 in 2001. Together with the neighboring smaller islands Rügen Hiddensee and Ummanz it is administrated as the district Rügen.

Geography

Rügen is mainly accessible by a bridge connecting the island with the city of Stralsund on the mainland. There are also ferry connections from Stralsund, Greifswald and Wolgast. The island has some crowded tourist resorts along the eastern coast as well as quiet and lonely places in the west. There are three nature reserves extending at least partially on the island:


..... Click the link for more information.  acknowledged the town. The last prince of Rügen, Witzlaw III, erected a castle at the place in 1315
Years:
1312 1313 1314 - 1315 - 1316 1317 1318
Decades:
1280s 1290s 1300s -
1310s - 1320s 1330s 1340s
Centuries:
13th century -
14th century - 15th century Events

  • August 13 - Louis X of France marries Clemence d'Anjou.
  • November 15 - Swiss defeat Leopold of Austria at Battle of Morgarten, ensuring independence for the Swiss Confederation.
  •  


..... Click the link for more information. . He often resided in Barth, until he died and the town became a part of Pomerania

Pomerania (Polish: Pomorze, German: Pommern and Pommerellen, Pomeranian (Kashubian): Pòmòrze and Pòmòrskô, Latin: Pomerania, Pomorania) is a geographical and historical region in northern Poland and Germany on the south coasts of the Baltic Sea between and on both sides of the Vistula and Oder (Odra) rivers, reaching the Reknitz river in the west.
..... Click the link for more information. .

Barth tries to attract tourists with the Vineta legend. There is now a Vineta museum and a Vineta festival in the town.

Vineta

Vineta or Wineta is a legendary town believed to have been on the German or Polish coasts of the Baltic Sea.

Traders of the 11th and 12th century reported about a town being the most powerful port of the Baltic Sea. Bishop Adam of Bremen wrote about Vineta, that it was the largest of all towns in Europe.

It is unclarified, whether Vineta really existed, but along the Baltic Sea many archaeologists search for remains of the city, that is claimed to have sunk in the sea due to a storm. The islands of Wolin and Usedom as well as the town of Barth claim to house the remains. At all these places Vineta museums and Vineta festivals try to attract tourist, but scientific evidence for the existence of the ancient town is still missing.

Vineta or Wineta is a legendary town believed to have been on the German or Polish coasts of the Baltic Sea.

Traders of the 11th and 12th century reported about a town being the most powerful port of the Baltic Sea. Bishop Adam of Bremen wrote about Vineta, that it was the largest of all towns in Europe.

It is unclarified, whether Vineta really existed, but along the Baltic Sea many archaeologists search for remains of the city, that is claimed to have sunk in the sea due to a storm. The islands of Wolin and Usedom as well as the town of Barth claim to house the remains. At all these places Vineta museums and Vineta festivals try to attract tourist, but scientific evidence for the existence of the ancient town is still missing.

Vineta

Vineta or Wineta is an ancient and possibly legendary town believed to have been on the German or Polish coast of the Baltic Sea.

Traders of the 11th and 12th century reported about a town that was the most powerful port of the Baltic Sea. Bishop Adam of Bremen wrote that Vineta was the largest of all towns in Europe.

It is unclear whether Vineta really existed. Many archaeologists search for remains of the city along the Baltic Sea. It is claimed that Vineta sank into the sea due to a storm. The islands of Wolin and Usedom and the town of Barth claim to house the remains of Vineta. At all these places, Vineta museums and Vineta festivals try to attract tourists. Scientific evidence for the existence of the ancient town is still missing.

Vineta

Vineta or Wineta is an ancient and possibly legendary town believed to have been on the German or Polish coast of the Baltic Sea.

Traders of the 11th and 12th century reported about a town that was the most powerful port of the Baltic Sea. Bishop Adam of Bremen wrote that Vineta was the largest of all towns in Europe.

It is unclear whether Vineta really existed. Many archaeologists search for remains of the city along the Baltic Sea. It is claimed that Vineta sank into the sea due to a storm. The islands of Wolin and Usedom and the town of Barth claim to house the remains of Vineta. At all these places, Vineta museums and Vineta festivals try to attract tourists. Scientific evidence for the existence of the ancient town is still missing.

Vineta

Vineta or Wineta is an ancient and possibly legendary town believed to have been on the German or Polish coast of the Baltic Sea.

Traders of the 11th and 12th century reported about a town that was the most powerful port of the Baltic Sea. Bishop Adam of Bremen wrote that Vineta was the largest of all towns in Europe.

It is unclear whether Vineta really existed. Many archaeologists search for remains of the city along the Baltic Sea. It is claimed that Vineta sank into the sea due to a storm. The islands of Wolin and Usedom and the town of Barth claim to house the remains of Vineta. At all these places, Vineta museums and Vineta festivals try to attract tourists. Scientific evidence for the existence of the ancient town is still missing.

 

This article is from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.

Artikel auf Deutsch: Vineta

 


Vineta or Wineta is an ancient and possibly legendary town believed to have been on the German or Polish coast of the Baltic Sea.

Traders of the 11th and 12th century reported about a town that was the most powerful port of the Baltic Sea. Bishop Adam of Bremen wrote that Vineta was the largest of all towns in Europe.

It is unclear whether Vineta really existed. Many archaeologists search for remains of the city along the Baltic Sea. It is claimed that Vineta sank into the sea due to a storm. The islands of Wolin and Usedom and the town of Barth claim to house the remains of Vineta. At all these places, Vineta museums and Vineta festivals try to attract tourists. Scientific evidence for the existence of the ancient town is still missing.

Search for books

Idea

Strona zawiera materia³y, jakie zgromadzi³em pisz±c pracê magistersk±, i inne rzeczy, na jakie trafi³em w sieci. Skupiam siê na ¼ród³ach, linkach, bibliografiach itp. Mój podstawowy temat, to S³owianie mieszkaj±cy nad po³udniowym Ba³tykiem, a wiêc Obodryci, Wieleci i Pomorzanie. W tej chwili staram siê gromadziæ rzeczy w miarê naukowe. Oczywi¶cie mo¿e siê to w przysz³o¶ci zmieniæ. O ka¿dym elemencie mo¿na wyraziæ opiniê po zarejestrowaniu siê. Innymi s³owy, je¶li uwa¿asz, ¿e jest co¶ do bani, to napisz. Je¶li kto¶ chcia³by mnie wspomóc czym¶ ciekawym, linkiem np., to niech wy¶le na
maila

www.wineta.dewww.wineta.de

Insgesamt gibt es nur drei Urkunden, die mit einiger Sicherheit die Existenz eines Wineta beweisen. Die erste aus dem Jahre 1075 beschreibt allerdings eine Stadt mit Namen JUMNE oder auch UIMNE. Der Name WINETA (mit "W"!) taucht erstmals um 1158 auf. Noch einmal wurde dann, allerdings schon in der Vergangenheitsform, um 1170 ein VINETA erwähnt. Um 965 wird von einer großen, nicht namentlich genannten Stadt des Volkes der "Weltaba" (auch andere Deutungen möglich) berichtet. Undatierbar und kaum lokalisierbar wird in altnordischen Sagen von einer JOMSBORG geschrieben. Nach 1170 taucht Wineta in keinem Schriftstück mehr auf.

Lage:

Pommersche Küste, genaue Lage umstritten

Name:

U und V wurden im Mittelalter nicht unterschieden. So konnte aus Uimne auch Vimne werden. Latinisiert wurde mit der Endung "–ta". Ebenfalls schwer unterscheidbar waren in der damaligen Schrift m und n, noch dazu, wenn sie aufeinander folgten und der (Ab)schreiber nicht wußte, wovon er schrieb.  In anderen alten Schriftstücken sind auch Vertauschungen von m und w bezeugt. Wineta ist außerdem eine verhältnismäßig spät bezeugte Form, die bei der Suche nach dem ursprünglichen Namen nicht weiterhilft.

Die fraglichen Wörter Jumne, Vimne und Uimne (vielleicht noch andere) haben möglicherweise alle einen Ursprung. Da Flur-, also auch Flußnamen, in der Regel älter sind, als die jeweilige Bevölkerung, ist die Herleitung vom germanischen Volk der SVIONAE (lateinisch), germanisch wohl eher SVIMNE oder SVIUMNE, das von Forschern neben Südskandinavien auch im Raum Usedom/Wolin lokalisiert wird, möglich (2). Wobei die Aufeinanderfolge von M und N wohl ursprünglich ist; auch das Germanenvolk der SEMNONEN wurde später latinisiert SENONIBUS genannt.

Das Wort Wineta stammt ursprünglich sicher vom Volk der Veneter. Die Veneter, ein den Slawen oder auch Balten nahestehendes Volk, lebten in den ersten Jahrhunderten nach Christus zwischen den Germanen und den Slawen bzw. zwischen den Römern und den Slawen. Später gingen sie vollständig in den jeweiligen Nachbarvölkern auf. Die südlichsten nachweisbaren Siedlungensgebiete lagen an der Adria (Venezien); im Norden siedelten sie an der heutigen westpolnischen Ostseeküste. Für Germanen wie auch für Römer waren diese östlich von ihnen wohnenden Völker kaum unterscheidbar, sodaß auch die Slawen (damals noch Sklawenen und Anten) zu den Venetern gerechnet wurden. Daraus entwickelte sich das Wort Wenden, wie die Slawen vereinzelt noch heute genannt werden. Der Name Vineta würde dann übersetzt nur "Stadt der Wenden" bedeuten, was uns weder über Ortsnamenvergleiche noch über sprachliche Brücken weiterbringen kann. Von den Bewohnern selbst ist der Name Wineta sicher nie verwendet worden.

Als das Gebiet beiderseits der Dziwna im 7. Jh. slawisch besiedelt wurde, nannten die Slawen "ihre" neue Stadt WOLIN. Kaum beachtet wurde bisher die Tatsache, daß dieser Ort weiterhin von Germanen (vorwiegend dänischen Kaufleuten) bewohnt wurde, die eine große Autonomie genossen und keinen Grund sahen, den neuen slawischen Namen zu verwenden. Nur veränderte sich SVIMNE/SVIUMNE als Name für den Ort im Laufe der Jahrhunderte in Formen wie Jumne, Vimne oder Uimne.  Durch die Dänen gelangten auch eher die dänischen Bezeichnungen anstelle des slawischen Wolin in den deutschen Raum. Die Form Julin (JUmne-woLIN) ist eher als Karikatur oder Abkürzung zu verstehen, bedeutet aber auch einen ersten Imageverlust der dänischen Stadt. Als die latinisierte Form VINETA/WINETA  entstand, gab es bereits keine dänischen Bewohner mehr, die den alten Namen weitergeben konnten. So nahm man den Namen wohl aus einer uns unbekannten lateinischsprachigen Quelle. Da keiner mehr etwas genaueres wußte, wurde Vineta später die gebräuchliche Bezeichnung für die ehemals berühmte Stadt, nachdem Wolin in die Bedeutungslosigkeit versunken ist und eine Verbindung zwischen beiden unmöglich erschien.

Daß eine slawische Ortschaft, selbst wenn sie eine Burg hatte, auf Grund der Sprache sicher nicht "–borg" hieß, ist offensichtlich. Jomsborg ist also entweder eine nordische Umformung des originalen Namens oder eine sogar ursprüngliche germanische Bezeichnung. Ebenso wurde z. B. Kamien Pomorski in alten skandinavischen Schriften Steinborg und Szczecin Burstaborg genannt. Ob Jomsborg identisch mit Arkona, Ralswiek, Menzlin oder Wolin oder einer noch unbekannten Stadt ist, wurde bisher nicht sicher geklärt. Die Jaromarsburg war die bedeutendste Festung der Ranen am heutigen Kap Arkona auf der Insel Rügen. Sie war im 12. Jh. Ziel häufiger feindlicher (wohl dänischer) Angriffe, bis König Waldemar von Dänemark  sie im Jahre 1168 eroberte und  damit von Rügen aus die Endphase der Eroberung des slawischen Pommerns einleitete. In Menzlin an der Peene (bei Anklam), das von deutschen Chronisten oft fälschlich mit Demmin verwechselt wurde, haben nachweislich dänische Händler gewohnt. Wichtig für die Erforschung der slawischen Geschichte ist die Tatsache, daß skandinavische Ortsnamen im slawischen Pommern nicht nur einfach Übersetzungen sind, sondern ein Beweis für langandauernde germanische Besiedlung in diesem Gebiet vor, während und auch nach der Slawenzeit.

Der Name Wolin (Stadt und später auch Insel) stammt vom Volksnamen der Woliner ("Vuolini" um 967) und wurde sicher schon aus der alten ostslawischen Heimat mitgebracht (Wolhynien?). Herleitungen sind auch von "olch-" für Erle (Wolhynien), weniger wahrscheinlich von "wol-" für "frei" oder "olin-" für Hirsch möglich.

Jom (Jomsborg) ist schwer deutbar. Es kann von ostslawisch "jom" für "Raum" kommen, vom Norwegischen "hjem" für Heim, aber auch Herleitungen aus baltischen Sprachen ("Sandbank") oder von einem (abgekürzten) Personennamen sind möglich (Jaromarsburg). Im dänischen bedeutet "jom" heute "jung" (bei "Jomfru"). Solange Jom noch nicht eindeutig slawisch einzuordnen ist, ist das Wort ein Beweis, daß zur Zeit der slawischen Besiedlung im Woliner Raum bereits ein Volk ansässig war, das vorhandene geographische Bezeichnungen weitergeben konnte.

up

Geschichte:

In den Jahrhunderten vor Christus war Pommern nur sehr dünn besiedelt. Hinweise auf Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur- oder Völkergruppe gibt es nicht. Änderungen traten um die Zeitenwende auf: Funde lassen einen Zusammenhang mit inseldänischem Material erkennen, während die Beziehungen zum aufstrebenden und sich römisch orientierenden Festlandsgermanien eher schwach waren. Die Kultur Pommerns blieb traditioneller (1). Im Zuge der Völkerwanderung ab etwa 400 ist mit einer starken Ausdünnung der festlandsgermanischen Stämme zu rechnen. Die sich eher nach Skandinavien orientierenden Küstenbewohner Pommerns wurden von dieser Entwicklung weniger berührt, da der Handel vom Ostseeraum oderaufwärts vermutlich nie ganz zum Erliegen gekommen ist. Als die Slawen im 7. Jh. in Pommern eindrangen, blieben einige germanisch-dänische Siedlungen erhalten, die für die Slawen wertvolle Handelsstützpunkte darstellten (Ralswiek, Menzlin, Jomsborg u. a.). Der aufstrebende skandinavische Schiffbau ermöglichte es den Dänen seit dem 8. Jahrhundert (Wikinger) ihre alten Gebiete zu beschützen, wiederzuerobern oder zumindest anzugreifen. 

1) Die Germanen, Akademie-Verlag Berlin, 1979

(2) Die germanische Wurzel SWE- bedeutet, im deutschen noch in "Schwager", soviel wie Verwandter, dem eigenen Volk Zugehöriger. Es könnte daher durchaus mehr als einen germanischen Stamm der SVIONAE gegeben haben. Auch die Völkernamen wie SUEBEN, SCHWEDEN usw. haben diese Wurzel.

 

Theorien:

Im Verhältnis zu anderen "versunkenen Städten" haben wir uns nur mit wenigen möglichen Orten zu befassen:

Barth: Eine noch sehr neue Theorie. Barth am Bodden hinter dem Darß und der Insel Zingst bot eine geschützte Lage. Die Verbindung zur Ostsee war aber nur über den Prerowstrom (von der Seeseite aus schwer zu finden) oder über den gefährlichen, von Sandbänken gesäumten Weg bis Hiddensee möglich. In späteren Jahrhunderten wird allerdings über einen Kanal duch die schmale Halbinsel Fischland berichtet, der einen Ostseezugang in westlicher Richtung möglich machte. Barth liegt relativ dicht an mecklenburgischem (damals obotritischem) Gebiet, das Deutschen und Dänen (Kaufleute und Missionare) recht gut bekannt war und daher wenig geheimnisvolles bot. Der archäologische Befund ist mager. Zitat zur Barth-Theorie:"Ich bin Archäologe und habe nicht so viel Phantasie"(Professor Filipowiak).

Peenemünder Haken: Die Gegend war im 14. Jahrhundert großen Veränderungen unterworfen. Das Gebiet um Peenemündung, Greifswalder Bodden und Ostsee läßt sich mit dem Quellentext vergleichen. Die Gegend war (und ist teilweise) aber in weiten Teilen flach, versumpft und hochwassergefährdet. Der Norden Usedoms ist nach den Ortsnamen erst in deutscher Zeit dauerhaft besiedelt worden. Im 20. Jahrhundert war der Bereich militärisches Sperrgebiet. Funde sind daher kaum gemacht worden, aber auch nicht zu erwarten. 

Swinemündung: Am mittleren Oderarm. Günstige Lage zwischen Bodden und Meer, aber zu Lande nur über jeweils eine Insel zu erreichen (Usedom und Wolin). Boddenseitig verläuft die Swine verschlungen zwischen versumpften Ufern. Archäologischer Befund gering. Ostusedom und Westwolin waren zur Slawenzeit dicht bewaldet und nur dünn besiedelt (Grenze zwischen Wolinern und Ranen).

Ruden: Nach den Sturmfluten des 14. Jahrhunderts ist dessen ursprüngliche Größe nur noch zu erahnen. Sicher betrug sie ein Mehrfaches der heutigen. Im Norden trennte den Ruden nur ein schmaler Meeresarm von Rügen (Mönchgut). Eine alte Verbindung mit dem Greifswalder Oie wird für möglich gehalten. Das ganze Gebiet war im Mittelalter flach, sturmflutgefährdet und teilweise versumpft. Dichtere Besiedlung kann daher ausgeschlossen werden, obwohl die Lage am Zugang zum Greifwalder Bodden und die fast-Landverbindung zwischen Usedom und Rügen günstig war. Meeresgrund und Küste sind noch heute ständigen Veränderungen unterworfen, wodurch Funde wenig wahrscheinlich sind. Der heutige Ruden besteht fast nur aus künstlich aufgespültem Material.

Wolin: (Stadt auf der gleichnamigen Insel) an der Dziwna: An einem  Oderarm mit inselseitig trockenem und hochwassersicherem Ufer. Schiffbarer Zugang zum Haff, zur Ostsee aber nur nach gut 30 Kilometern Flußfahrt dziwnaabwärts. Einziger historischer Übergang vom Festland zur Insel Wolin. Einer Gleichsetzung mit Wineta widerspricht, daß eine Reihe von Urkunden aus dem 12. Jahrhundert (in dem Wineta erwähnt wurde) auch Wolin (teilweise Julin genannt) erwähnt. Der archäologische Befund ist reichhaltig. Das Gebiet um Wolin bildete danach den westlichsten Punkt eines breiten,  weit nach Polen hineinreichenden Siedlungsgürtels mit der Stadt Wolin als Zentrum.

Wolgast: An einem Hochufer der Peene. Bildet fast das Spiegelbild zu Wolin. Der Zugang zur Ostsee war aber im Osten vermutlich durch den Ruden versperrt, im Westen nur an Stralsund vorbei möglich. Damit hätte Stralsund die Voraussetzungen für ein großes Handelszentrum gehabt, nicht aber Wolgast. Reiche slawische Funde in Wolgast, weniger im Hinterland.  

Dziwna-Mündung: Entspricht heute (!) den Beschreibungen im Quellentext (Binnensee Zalew Kamienski - ca. 5 km Fluß Dziwna - Ostsee). Heute Ortschaft Dziwnow. Über archäologische Untersuchungen ist (mir) leider nichts bekannt. Ich habe mir das Gebiet im April 2001 angesehen. Danach ist der gesamte nordöstliche Zipfel der Insel Wolin ein Ausgleichsküstenprodukt. Das heißt, daß vor 1000 Jahren dieser Zipfel möglicherweise noch gar nicht bestand, und die Dziwnamündung damals noch mehrere Kilometer breit war. Wenn Wineta hier gelegen haben sollte, müßte man es 5 - 6 km westlich der heutigen Dziwnamündung suchen.

up

Archäologischer Befund:

Rügen, besonders dessen zentraler Teil (Ralswiek, Bergen, Garz), bietet eine Fülle slawischer (und älterer) Funde. Die Festlandsküste dagegen war sehr unregelmäßig besiedelt. Zwischen Lübeck, Wismar, Rostock, Barth, Strelow (Stralsund), Wolgast, Menzlin, Usedom und Wolin erstreckten sich jeweils oft viele Kilometer fast siedlungsleeren Raums. Wineta mußte aber einen exponierten Küstenstandort mit Verbindung zum Hinterland gehabt haben, um der ihr zugesprochenen Rolle überhaupt gerecht werden zu können. Der nordwestliche Zipfel der Insel Usedom, in dessen Küstennähe Wineta im 16. und 17. Jahrhundert gern lokalisiert wurde, bietet fast keine Anhaltspunkte. Große Gebiete, wie die Mönchguter Landzunge und der Norden des sich ihr entgegenstreckenden Rudens gingen allerdings im 14. Jahrhundert durch Sturmfluten verloren, was auch Veränderungen im Uferbereich des Greifswalder Boddens zur Folge hatte, die sich heute nur schwer nachvollziehen lassen. Möglich ist aber, daß der westlichste Oderarm einst bis in den Strelasund reichte und erst zwischen Hiddensee und Zingst in die Ostsee mündete.  

Ergebnis:

Die Winetasage verbindet zwei voneinander unabhängige geschichtliche Ereignisse:

  • die Eroberung und Zerstörung der Jaromarsburg (Arkona) im Jahre 1168 (daher konnte nach 1170 nicht mehr davon berichtet werden), und
  • den Niedergang seit Anfang des 11. Jh. (vielleicht auch mit militärischen Mitteln) der slawisch/dänischen Metropole Wolin/Vimne an der Dziwna (heute Stadt Wolin).

Beide Ereignisse fielen in das Ende der letzten freien slawischen Fürstentümer. Nach vermutlich Jahrhunderten friedlichen Zusammenlebens zwischen Slawen und Dänen in Vimne/Wolin bekam der Ort im Zuge der expansiven dänischen und polnischen Politik zunehmend strategische Bedeutung. Noch 986 schien der Ort neutral oder teilweise dänisch gewesen zu sein. 1043  wurde der Ort (nach einem polnischen Bürgerkrieg) durch dänische Truppen belagert, 1098 (nach der Vereinigung der Obotriten und Lutizen) belagert und eingenommen. 1121 hatte die Polarisierung ihren Höhepunkt erreicht: das wiedererstarkte Polen eroberte Pommern einschließlich der Insel Wolin. Spätestens jetzt konnte von einer funktionierenden dänischen Handelsniederlassung nicht mehr die Rede sein. Als 1128 der pommersche Adel in Usedom (!) das Christentum annimmt, war Jumne von den Dänen wahrscheinlich schon aufgegeben worden. Der Ost-West-Handel lief da bereits über das seit 1121 polnische Szczecin (Stettin). Jumne wurde polnisch nur noch Wolin genannt. Als Absalon 1182 , diesmal für lange Zeit, Pommern für Dänemark eroberte, war der Name Jumne bereits in Vergessenheit geraten, nur der Begriff Jomsborg hatte Eingang in die Sagas gefunden.

Swinemündung: Am mittleren Oderarm. Günstige Lage zwischen Bodden und Meer, aber zu Lande nur über jeweils eine Insel zu erreichen (Usedom und Wolin). Boddenseitig verläuft die Swine verschlungen zwischen versumpften Ufern. Archäologischer Befund gering. Ostusedom und Westwolin waren zur Slawenzeit dicht bewaldet und nur dünn besiedelt (Grenze zwischen Wolinern und Ranen).

Ruden: Nach den Sturmfluten des 14. Jahrhunderts ist dessen ursprüngliche Größe nur noch zu erahnen. Sicher betrug sie ein Mehrfaches der heutigen. Im Norden trennte den Ruden nur ein schmaler Meeresarm von Rügen (Mönchgut). Eine alte Verbindung mit dem Greifswalder Oie wird für möglich gehalten. Das ganze Gebiet war im Mittelalter flach, sturmflutgefährdet und teilweise versumpft. Dichtere Besiedlung kann daher ausgeschlossen werden, obwohl die Lage am Zugang zum Greifwalder Bodden und die fast-Landverbindung zwischen Usedom und Rügen günstig war. Meeresgrund und Küste sind noch heute ständigen Veränderungen unterworfen, wodurch Funde wenig wahrscheinlich sind. Der heutige Ruden besteht fast nur aus künstlich aufgespültem Material.

Wolin: (Stadt auf der gleichnamigen Insel) an der Dziwna: An einem  Oderarm mit inselseitig trockenem und hochwassersicherem Ufer. Schiffbarer Zugang zum Haff, zur Ostsee aber nur nach gut 30 Kilometern Flußfahrt dziwnaabwärts. Einziger historischer Übergang vom Festland zur Insel Wolin. Einer Gleichsetzung mit Wineta widerspricht, daß eine Reihe von Urkunden aus dem 12. Jahrhundert (in dem Wineta erwähnt wurde) auch Wolin (teilweise Julin genannt) erwähnt. Der archäologische Befund ist reichhaltig. Das Gebiet um Wolin bildete danach den westlichsten Punkt eines breiten,  weit nach Polen hineinreichenden Siedlungsgürtels mit der Stadt Wolin als Zentrum.

Wolgast: An einem Hochufer der Peene. Bildet fast das Spiegelbild zu Wolin. Der Zugang zur Ostsee war aber im Osten vermutlich durch den Ruden versperrt, im Westen nur an Stralsund vorbei möglich. Damit hätte Stralsund die Voraussetzungen für ein großes Handelszentrum gehabt, nicht aber Wolgast. Reiche slawische Funde in Wolgast, weniger im Hinterland.  

Dziwna-Mündung: Entspricht heute (!) den Beschreibungen im Quellentext (Binnensee Zalew Kamienski - ca. 5 km Fluß Dziwna - Ostsee). Heute Ortschaft Dziwnow. Über archäologische Untersuchungen ist (mir) leider nichts bekannt. Ich habe mir das Gebiet im April 2001 angesehen. Danach ist der gesamte nordöstliche Zipfel der Insel Wolin ein Ausgleichsküstenprodukt. Das heißt, daß vor 1000 Jahren dieser Zipfel möglicherweise noch gar nicht bestand, und die Dziwnamündung damals noch mehrere Kilometer breit war. Wenn Wineta hier gelegen haben sollte, müßte man es 5 - 6 km westlich der heutigen Dziwnamündung suchen.

up

Archäologischer Befund:

Rügen, besonders dessen zentraler Teil (Ralswiek, Bergen, Garz), bietet eine Fülle slawischer (und älterer) Funde. Die Festlandsküste dagegen war sehr unregelmäßig besiedelt. Zwischen Lübeck, Wismar, Rostock, Barth, Strelow (Stralsund), Wolgast, Menzlin, Usedom und Wolin erstreckten sich jeweils oft viele Kilometer fast siedlungsleeren Raums. Wineta mußte aber einen exponierten Küstenstandort mit Verbindung zum Hinterland gehabt haben, um der ihr zugesprochenen Rolle überhaupt gerecht werden zu können. Der nordwestliche Zipfel der Insel Usedom, in dessen Küstennähe Wineta im 16. und 17. Jahrhundert gern lokalisiert wurde, bietet fast keine Anhaltspunkte. Große Gebiete, wie die Mönchguter Landzunge und der Norden des sich ihr entgegenstreckenden Rudens gingen allerdings im 14. Jahrhundert durch Sturmfluten verloren, was auch Veränderungen im Uferbereich des Greifswalder Boddens zur Folge hatte, die sich heute nur schwer nachvollziehen lassen. Möglich ist aber, daß der westlichste Oderarm einst bis in den Strelasund reichte und erst zwischen Hiddensee und Zingst in die Ostsee mündete.

560

Das Reitervolk der Awaren unterwirft slawische Stämme im Donaugebiet, die slawische Völkerwanderung wird in Gang gesetzt

595

Slawen wohnen an der Ostsee

Jahr/Zeitraum

Von Deutschland/Dänemark ausgehende Aktionen

Vom Slawenland/Polen ausgehende und sonstige sie nicht politisch betreffende Aktionen

um 600

 

obotritische Stämme wandern aus dem unteren Donaugebiet in Mecklenburg ein

631

 

Nach dem Sieg über die Awaren schließen sich die Sorben dem ersten slawischen Großreich, dem Samoreich, an

um 640

Franken greifen das Samoreich an und erleiden eine Niederlage

 

7. Jh.

 

Lutizische Stämme, Pommern und andere wandern ein und verdrängen teilweise Obotriten

vor 700

 

Erste befestigte Siedlungen und Burgen zwischen Elbe und Oder

ab 738

 

Dragowit Fürst der Lutizen

789

Fränkischer Feldzug gegen die Wilzen (Lutizen), Stammesfürst Dragowit unterwirft sich

 

um 800

 

Ostseehandel, Eindringen arabischen Silbers in das Westslawenland, geschätzte Zahl der Slawen zwischen Elbe und Oder: 50 000,

nach 800

 

Die Zentralgewalt bei den Lutizen wird durch einen Stammesbund ersetzt, Feindschaft zu den Obotriten wird als "althergebracht" bezeichnet,

806

Karl d. Gr. läßt in das Slawenland reisende Händler nur noch bis Bardowiek (bei Lüneburg) und untersagt den Waffenexport

 

808

Dänen zerstören Reric (Mecklenburg bei Wismar)

 

830/832

Dänen nehmen Abstand von einem geplanten Überfall auf Birka und zerstören stattdessen eine slawische Burg (unbekannt welche)

 

844

König Ludwig teilt das Obotritenreich in vier Teilreiche auf

 

um 850

 

Der "Bayrische Geograph" beschreibt erstmals die Stämme nördlich der Donau bis zur Ostsee

9. Jh.

 

Truso im Land der Pruzzen erwähnt (Ziel des angelsächsischen Kaufmannes Wulfstan von Haithabu aus), Lage unbekannt, Volk der Velunzani erwähnt

vor 900

 

Einführung eines vererbbaren Fürstentitels bei den Obotriten

928/929

Beginn der ersten Ostexpansion (Brandenburg), Überfälle auf Heveller, Daleminzier, Lusizi unter Führung Heinrichs I., Eroberung der Brandenburg und des Hevellerlandes

 

929

 

Aufstand der Redarier, Vorstoß bis Walsleben (Altmark), Niederlage in der Schlacht bei Lenzen

um 935

 

Aufstand der Heveller gegen die deutsche Besetzung, kurzzeitige Wiedererlangung der Selbständigkeit

940

 

der Hevellerfürst Tugumir tötet seinen Neffen, den letzten Sprößling des hevellischen Fürstengeschlechtes, und liefert Brandenburg an Otto I. Aus

948

Gründung der Bistümer Havelberg und Brandenburg

 

955

 

Aufstand der Obotriten und Wilzen unter Nakon und Stoignew, Angebot von Tribut gegen politische Freiheit an Kaiser Otto I. (Ablehnung), Niederlage in der Schlacht an der Raxa (NW-Mecklenburg) am 16. Oktober

um 963

 

Mieszko I. wird König von Polen (bis 992)

965

 

Der Jude Ibrahim Ibn Jacub beschreibt erstmals Mecklenburg bei Wismar, Erzählungen über ein Slawenvolk im Krieg gegen Mieszko I.

965/966

 

Beginn der Christianisierung Polens

967

 

Niederlage des sächsischen Grafen Wichmann II. und der verbündeten Vuolini im Kampf gegen Otto I., Einfluß Polens auf Wolin wird größer,

968

Gründung des Bistums Oldenburg und des Erzbistums Magdeburg

Mieszko veranlaßt die Errichtung eines eigenen polnischen Bistums

um 970

 

Widukind von Corvey berichtet über die Niederlage der Vuolini gegen den polnischen Herzog im Jahre 967

972

Deutsche Niederlage gegen Polen in der Schlacht bei Cedynia

 

983

 

Großer Slawenaufstand der Wilzen, Lutizen u. a., Abkommen der Polen mit den Deutschen gegen die Lutizen,

983-1006

deutsche und polnische Angriffe auf die Lutizen

 

986

Harald Blauzahn flüchtet nach "Jumne"

 

bis um 990

 

Slawische Händler in Birka (Schweden)

 991

Kurzzeitige Eroberung der Brandenburg durch ein deutsch-polnisches Heer

bis 992

 

Unterwerfung der Pommern und Schaffung des polnischen Staates unter  Mieszko I.

992 - 1025

 

Polnische Eroberungen westlich der Oder (Land Lebus) bis in die Gegend von Berlin-Köpenick  

bis 996

 

Obotriten schließen sich den Aufständen an, praktisches Ende der deutschen Herrschaft zwischen Elbe und Oder  

1000

Staatsakt von Gniezno: Otto III. erkennt die (kirchliche) Selbständigkeit Polens an

um 1000

 

Polen prägt eigene Münzen

um 1000

 

geschätzte Einwohnerzahl: Polen 1 Mio., Westslawen 250 000,

nach 1004

 

Lutizen kämpfen zusammen mit Deutschen gegen Polen

1007

 

eine slawische Gesandtschaft aus der "civitas magna Livilni" weilt am deutschen Kaiserhof

1018

 

Aufstand der Obotritenopposition im Bündnis mit den Lutizen gegen Obotritenfürst Mstislaw

1034

 

Tod Mieszko II., Polen wird innenpolitisch instabil,

1037/1038

Ein deutsches Heer hilft der polnischen Aristokratie bei der Niederschlagung eines Bauernaufstandes

im Zuge des Aufstandes werden die Bistümer Kolobrzeg, Wroclaw und Krakow aufgelöst, Schwächung des polnischen Staates bis Anf. des 12. Jh.

1043

Magnus I. von Norwegen und Dänemark belagert die Stadt "Jumne" (und erobert sie?)

 

1043

 

Gottschalk, Enkel des Obotritenfürstes Mstislaw kehrt mit dänischer Hilfe zurück und baut den Obotritenstaat wieder auf

nach 1043

 

Christianisierungsbestrebungen Gottschalks, Bistum Mecklenburg, Klöster in Mecklenburg und Lenzen,

um 1050

 

Obotriten bedrohen die Lutizen

um 1057

 

Lutizischer Bruderkrieg, Kessiner und Zirzipanen gegen Tollenser und Redarier, Intervention der Dänen, Sachsen und Obotriten, Gebiet der Zirzipanen u. Kessiner wird dem Obotritenstaat eingegliedert,

1066

 

Aufstand der Obotritenopposition und der Lutizen gegen die Obotritenaristokratie, Zusammenbruch des Obotritenstaates und der Christianisierung, Bischof Johann von Mecklenburg in Rethra und Gottschalk in Lenzen hingerichtet

1068/69

Bischof Bernhard von Halberstadt dringt mit einem kleinen Heer in das Lutizengebiet ein und erobert kurzzeitig den Tempelort Rethra

 

um 1070

 

Blütezeit von Jumne/Vineta (heute Wolin?), Hafenanlage, Leuchtturm

um 1076

Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche des Adam von Bremen

 

1093

 

Aufstand der Obotriten, Niederschlagung durch Heinrich, Sohn Gottschalks, Zusammenschluß der slawischen Hauptstämme zwischen Havel und Ostsee im Obotritenreich

1098

Erik I. Ejegod von Dänemark erobert die Stadt "Julin"

 

um 1100

 

Altlübeck Hauptort des Obotritenstaates

um 1100

 

Der Herzog von Pommern verlegt seinen Hauptsitz von Kolobrzeg (Kolberg) nach Kamien Pomorski (Cammin)

1113

 

Polen verstärkt seinen Einfluß auf Pommern

1118

 

Pommerscher Bauernaufstand gegen polnische Eroberungen

1121

 

Boleslaw III. von Polen unternimmt Eroberungszüge gegen die Lutizen bis zur Müritz, Eroberung von Szczeczin, Pommern wird dem polnischen Staat angegliedert

1121

 

Boleslaw III. schickt einen spanischen Mönch als Missionar nach "Julin". Sein Vorhaben scheitert.

1123/1124

Ein dänisches Heer greift die Ranen an

 

um 1124

 

Gründung des polnischen Missionsbistums Lebus westlich der Oder

1124/1125

Ein dänisches Heer greift die Ranen an

 

1124/1125 

 

Missionsreise des Bischofs Otto von Bamberg im Auftrag des Polenherzogs Boleslaw Schiefmund nach Pommern

bis 1127

 

Graf Meinfriedus herrscht in Brandenburg, Brandenburg Teilstaat des Obotritenreiches?

1127

 

Tod des Obotritenkönigs Heinrich I., Zerfall des Obotritenreiches

1127

 

Pribislaw stürzt Meinfriedus, geht nach seiner Taufe enge Beziehungen zum deutschen Reich ein und läßt sich zum König über Brandenburg krönen

1128

zweite Missionsreise des Otto von Bamberg in deutschem Auftrag

Pfingsten: pommerscher Adel nimmt auf einer Versammlung in Usedom das Christentum an

nach 1130

das Stammesgebiet der Wagrier in Ostholstein wird Sachsen angegliedert

 

1138

Deutsche zerstören die obotritische, später Alt-Lübeck genannte Stadt

 

1138

Dänisches Heer zerstört Arkona

 

1140

 

"Julin" wird Bischofsitz

1143

Alt-Lübeck wird erstmals erwähnt

 

1147

Wendenkreuzzug zur endgültigen Unterwerfung der Gebiete zw. Elbe u. Oder (Erzbischof v. Magdeburg, Albrecht der Bär, poln., dän. und böhmische Hilfstruppen gegen Obotriten, Lutizen und Pommern)

 

vor 1150

 

Fürst Pribislaw (getauft: Heinrich) von Brandenburg läßt Münzen prägen

um 1150

 

Münzprägung durch Jaxa von Köpenick

um 1150

Albrecht der Bär zerstört Triglav-Heiligtum in Brandenburg

 

1152-1157

 

Jaxa von Köpenick setzt seine Ansprüche auf die Brandenburg durch und herrscht dort bis zur deutschen Eroberung

1157

Albrecht der Bär und Wichmann von Magdeburg erobern Brandenburg, Herrschaft der Askanier in der Mark Brandenburg beginnt

 

um 1160

Dänen beschließen, die Eroberung des Slawenlandes nicht den Deutschen zu überlassen

 

1163-72

 

Helmold von Bosau schreibt die Slawenchronik

1168

Dänen zerstören den Tempel von Arkona und erobern Rügen, Besatzung der Königsburg Garz kapituliert, Ranenfürsten werden dänische Lehensträger, Beginn der Christianisierung der Ranen,

 

bis 1170

Militärische Sicherung des Havellandes

 

1170-1184

Angriffe Waldemars I. und Knut VI. von Dänemark auf Wolin

 

1171

Dänen fallen in das Land der Zirzipanen ein und zerstören die Burg von Behren-Lübchin

 

1173

Dänen brennen Wolin nieder

 

1175

 

Erwähnung eines Vencezlaus castellanus de Volyn

1177

Dänen brennen Wolin nieder

Verlegung des Bischofssitzes von "Julin" nach Cammin (Kamien Pomorski)

1178

 

Zweite Erwähnung des Venzeslavo castellano Juliensi

1182

der dänische Reichsverweser Absalon besiegt den pommerschen Fürst Bogislaw, 

 

1184

Knut VI. belagert Wolgast

Wolin erwähnt

1185

Dänen ziehen an Wolin vorbei nach Kamien Pomorski

 

ab 1185

 

Skandinavische Chronisten und Sagas erwähnen die Jomsburg und den Gau Jom

1186

 

Anerkennung der dänischen Herrschaft durch die Pommern

1187

 

Slawen zerstören Sigtuna am Mälarsee

1195

 

Wolyn und provincia Wolin erwähnt

1200-1230

erste Besiedlungswelle im Havelland, Sicherung des Barnims und der restlichen Gebiete

 

1230-1270

Zweite planmäßige Besiedlung unter den Askaniern

 

nach oben

Slawisch-dänisch-sächsische Ortsnamen:

Slawisch

dänisch-sächsisch

Unbekannt

Starigard

Oldenburg

 

Weligrad

Mecklenburg, Reric?

 

Kamien Pomorski

Steinborg

 

Szczecin

Burstaborg

 

Wolin(?)

Jomsborg

 

(unbekannt)

Alt-Lübeck

 

(unbekannt)

Ralswiek

 

 

 

Rethra

 

 

Reric

 

 

Arkona

 

 

Schezla

nach oben

Wineta

Wineta.

An der nordöstlichen Küste der Insel Usedom sieht man häufig bei stillem Wetter in der See die Trümmer einer alten, großen Stadt. Es hat dort die einst weltberühmte Stadt Wineta gelegen, die schon vor tausend und mehr Jahren wegen ihrer Laster und Wollust ein schreckliches Ende genommen hat. Diese Stadt ist größer gewesen, als irgend eine andere Stadt in Europa, selbst als die große und schöne Stadt Constantinopel, und es haben darin allerlei Völker gewohnt, Griechen, Slaven, Wenden, Sachsen und noch vielerlei andere Stämme. Die hatten allda jedes ihre besondere Religion; nur die Sachsen, welche Christen waren, durften ihr Christentum nicht öffentlich bekennen, denn nur die heidnischen Götzen genossen eine öffentliche Verehrung. Ungeachtet solcher Abgötterei waren die Bewohner Winetas aber ehrbar und züchtig von Sitten, und in Gastfreundschaft und Höflichkeit gegen Fremde hatten sie ihres Gleichen nicht.

Die Einwohner trieben einen überaus großen Handel; ihre Läden waren angefüllt mit den seltensten und kostbarsten Waaren, und es kamen Jahr ein Jahr aus Schiffe und Kaufleute aus allen Gegenden und aus den entferntesten und entlegensten Enden der Welt dahin. Deshalb war denn auch in der Stadt ein über die Maßen großer Reichthum, und das seltsamste und lustigste Leben, das man sich nur denken kann. Die Bewohner Wineta's waren so reich, daß die Stadtthore aus Erz und Glockengut, die Glocken aber aus Silber gemacht waren; und das Silber war überhaupt so gemein in der Stadt, daß man es zu den gewöhnlichsten Dingen gebrauchte, und daß die Kinder auf den Straßen mit harten Thalern sollen gespielt haben. Solcher Reichthum und das abgöttische Wesen der Heiden brachten aber am Ende die schöne und große Stadt ins Verderben. Denn nachdem sie den höchsten Gipfel ihres Glanzes und ihres Reichthums erreicht hatte, geriethen ihre Einwohner in große bürgerliche Uneinigkeit. Jedes von den verschiedenen Völkern wollte vor dem anderen den Vorzug haben, worüber heftige Kämpfe entstanden. Zu diesen riefen die Einen die Schweden, und die Andern die Dänen zu Hülfe, die auf solchen Aufruf, um gute Beute zu machen, schleunig aufbrachen, und die mächtige Stadt Wineta bis auf den Grund zerstörten, und ihre Reichthümer mit sich nahmen.
Dieses soll geschehen sein zu den Zeiten des großen Kaisers Karl.

Andere sagen, die Stadt sei nicht von den Feinden erobert und zerstört, sondern auf andere Weise untergegangen. Denn nachdem die Einwohner so überaus reich geworden waren, da verfielen sie in die Laster der größten Wollust und Ueppigkeit, also daß die Eltern aus reiner Wollust die Kinder mit Semmeln wischten. Dafür traf sie denn der gerechte Zorn Gottes und die üppige Stadt wurde urplötzlich von dem Ungestüm des Meeres zu Grunde gerichtet, und von den Wellen verschlungen. Darauf kamen die Schweden von Gothland her mit vielen Schiffen, und holten fort, was sie von den Reichthümern der Stadt aus dem Meere herausfischen konnten; sie bargen eine Unmasse von Gold, Silber, Erz und Zinn und von dem herrlichsten Marmor. Auch die eheren Stadtthore fanden sie ganz; die nahmen sie mit nach Wisbi auf Gothland, wohin sich auch von nun an der Handel Wineta's zog.

Die Stelle, wo die Stadt gestanden, kann man noch heutiges Tages sehen. Wenn man nämlich von Wolgast über die Peene in das Land zu Usedom ziehen will, und gegen das Dorf Damerow, zwei Meilen von Wolgast, gelangt, so erblickt man bei stiller See bis tief, wohl eine Viertelmeile in das Wasser hinein eine Menge großer Steine, marmorner Säulen und Fundamente. Das sind die Trümmer der versunkenen Stadt Wineta. Sie liegen in der Länge, von Morgen nach Abend. Die ehemaligen Straßen und Gassen sind mit kleinen Kieselsteinen ausgelegt; größere Steine zeigen an, wo die Ecken der Straßen gewesen, und die Fundamente der Häuser gestanden haben. Einige davon sind so groß und hoch, daß sie Ellenhoch aus dem Wasser hervorragen; allda haben die Tempel und Rathhäuser gestanden. Andere liegen noch ganz in der Ordnung, wie man Grundsteine zu Gebäuden zu legen pflegt, so daß noch neue Häuser haben erbaut werden sollen, als die Stadt vom Wasser verschlungen ist.

Wie weit die Stadt der Länge nach sich in das Meer hinein erstreckt hat, kann man nicht mehr sehen, weil der Grund abschüssig ist, das Steinpflaster daher je weiter, desto tiefer in das Meer hineingeht, auch zuletzt so übermooset und mit Sand bedeckt ist, daß man es bis zu seinem Ende hin nicht verfolgen kann. Die Breite der Stadt ist aber größer als die von Stralsund und
Rostock, und ungefähr wie die von Lübeck.

In der versunkenen Stadt ist noch immer ein wundersames Leben. Wenn das Wasser ganz still ist, so sieht man oft unten im Grunde des Meeres in den Trümmern ganz wunderbare Bilder. Große, seltsame Gestalten wandeln dann in den Straßen auf und ab, in langen faltigen Kleidern. Oft sitzen sie auch in goldenen Wagen, oder auf großen schwarzen Pferden. Manchmal gehen sie fröhlich und geschäftig einher; manchmal bewegen sie sich in langsamen Trauerzügen, und man sieht dann, wie sie einen Sarg zum Grabe geleiten.

Die silbernen Glocken der Stadt kann man noch jeden Abend, wenn kein Sturm auf der See ist, hören, wie sie tief unter den Wellen die Vesper läuten. Und am Ostermorgen, denn vom stillen Freitage bis zum Ostermorgen soll der Untergang von Wineta gedauert haben, kann man die ganze Stadt sehen, wie sie früher gewesen ist; sie steigt dann, als ein warnendes Schattenbild, zur Strafe für ihre Abgötterei und Ueppigkeit, mit allen ihren Häusern, Kirchen, Thoren, Brücken und Trümmern aus dem Wasser hervor, und man sieht sie deutlich über den Wellen. - Wenn es aber Nacht oder stürmisches Wetter ist, dann darf kein Mensch und kein Schiff sich den Trümmern der alten Stadt nahen. Ohne Gnade wird das Schiff an die Felsen geworfen, an denen es rettungslos zerschellt, und keiner, der darin gewesen, kann aus den Wellen sein Leben erretten.

Von dem in der Nähe belegnen Dorfe Leddin führt noch jetzt ein alter Weg zu den Trümmern, den die Leute in Leddin von alten Zeiten her »den Landweg nach Wineta« nennen.

 

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

Legendarny gród, port i latarnia morska, duży ośrodek handlu Słowian u ujścia Odry wg. legendy zatopiony przez morze za odmowę przyjęcia chrztu. Dokładna pozycja jest nieznana, ale na wyspie Wolin, lub sąsiednich istniało miasto i ośrodek handlu.


Zobacz też: Truso, Atlantyda, zaginione miasto.

Link zewnętrzny: http://www.kurierplus.com/issues/2002/k386/kp386-06.htm