Distances between peoples      
Cornish 1 Irish 4
Irish 1 Cornish 4
Greek 1 Cypriot 8
Indian Uttar Pradesh Brahmins 1 Indian Uttar Pradesh Rajputs 8
Indian Uttar Pradesh Rajputs 1 Indian Uttar Pradesh Brahmins 8
Irish 2 Scottish 8
Northern Portuguese 1 Spanish 8
Scottish 1 Irish 8
Spanish 1 Northern Portuguese 8
Danish 1 East Anglian 9
East Anglian 1 Danish 9
Cornish 2 Scottish 10
Moroccan Arab 1 Northern African 10
Moroccan Berber 1 Northern African 10
Northern African 1 Moroccan Berber 10
Northern African 2 Moroccan Arab 10
Northern Portuguese 2 Southern Portuguese 10
Scottish 2 Western Scottish 10
Scottish 3 Cornish 10
Southern Portuguese 1 Northern Portuguese 10
Western Scottish 1 Scottish 10
Bavarian 1 French 11
Bavarian 2 Dutch 11
Czech 1 Slovenian 11
Danish 2 Dutch 11
Danish 3 French 11
Dutch 1 Bavarian 11
Dutch 2 Danish 11
French 1 Bavarian 11
French 2 Danish 11
Pakistani Balti 1 Pakistani Sindhi 11
Pakistani Sindhi 1 Pakistani Balti 11
Polish 1 Slovakian 11
Slovakian 1 Polish 11
Slovenian 1 Czech 11
Armenian 1 Turkish 12
 Belgian 1 Western Scottish 12
 Belgian 2 East Anglian 12
 Belgian 3 Northern Portuguese 12
Bulgarian 1 Yugoslavian 12
Cornish 3 Western Scottish 12
East Anglian 2 French 12
East Anglian 3 Belgian 12
French 3 East Anglian 12
Irish 3 Western Scottish 12
Northern Portuguese 3 Belgian 12
Spanish 2 Western Scottish 12
Turkish 1 Armenian 12
Yugoslavian 1 Bulgarian 12
Western Scottish 2 Spanish 12
Western Scottish 3 Belgian 12
Western Scottish 4 Cornish 12
Western Scottish 5 Irish 12
Gotlander 1 Northern Swedish 13
Moroccan Arab 2 Moroccan Berber 13
Moroccan Berber 2 Moroccan Arab 13
 Northern Swedish 1 Gotlander 13
Bavarian 3 Danish 14
Bavarian 4 East Anglian 14
 Belarusian 1 Slovenian 14
 Belgian 4 Spanish 14
Czech 2 Slovakian 14
Danish 4 Bavarian 14
Dutch 3 Icelandic 14
Dutch 4 French 14
East Anglian 4 Bavarian 14
Egypt 1 Algerian 14
French 4 Dutch 14
Icelandic 1 Dutch 14
Muslim Kurds 1 Turkish 14
Algerian 1 Egypt 14
Norwegian 1 Slovenian 14
Pakistani Balti 2 Pakistani Pathan 14
Pakistani Brahui 1 Pakistani Sindhi 14
 Pakistani Pathan 1 Pakistani Balti 14
Pakistani Sindhi 2 Pakistani Brahui 14
Slovakian 2 Czech 14
Slovenian 2 Norwegian 14
Slovenian 3 Belarusian 14
Spanish 3 Belgian 14
Turkish 2 Muslim Kurds 14
Bavarian 5 Icelandic 15
Belarusian 2 Indian Uttar Pradesh Chamars 15
Belgian 5 French 15
Estonian 1 Lithuanian 15
French 5 Belgian 15
Icelandic 2 Bavarian 15
Indian Uttar Pradesh Chamars 1 Belarusian 15
Lithuanian 1 Estonian 15
Russian 1 Slovakian 15
Slovakian 3 Russian 15
Southern Portuguese 2 Spanish 15
Spanish 4 Southern Portuguese 15
 Belgian 6 Danish 16
Danish 5 Icelandic 16
Danish 6 Belgian 16
Dutch 5 East Anglian 16
East Anglian 5 Dutch 16
East Anglian 6 Icelandic 16
Icelandic 3 Danish 16
Icelandic 4 East Anglian 16
Indian Uttar Pradesh Brahmins 2 Pakistani Brahui 16
Irish 4 Spanish 16
Italian 1 Ossetian 16
Ossetian 1 Italian 16
Pakistani Brahui 2 Indian Uttar Pradesh Brahmins 16
Scottish 4 Spanish 16
Slovakian 4 Slovenian 16
Slovenian 4 Slovakian 16
Spanish 5 Irish 16
Spanish 6 Scottish 16
Bedouin 1 Palestinian Arabs 17
Czech 3 Indian Uttar Pradesh Rajputs 17
French 6 Southern Portuguese 17
French 7 Northern Portuguese 17
German 1 Norwegian 17
German 2 Icelandic 17
Icelandic 5 German 17
Indian Uttar Pradesh Rajputs(descendants of the Huns) 2 Czech 17
Italian 2 Southern Portuguese 17
Northern Portuguese 4 French 17
Northern Portuguese 5 Western Scottish 17
Norwegian 2 German 17
Pakistani Makrani Baluch 1 Pakistani Makrani Negroid 17
Pakistani Makrani Negroid 1 Pakistani Makrani Baluch 17
Palestinian Arabs 1 Bedouin 17
Polish 2 Russian 17
Russian 2 Polish 17
Southern Portuguese 3 Italian 17
Southern Portuguese 4 French 17
Western Scottish 6 Northern Portuguese 17
Armenian 2 Romanian 18
Ashkenazi Jews 1 Palestinian Arabs 18
Cornish 4 Spanish 18
Estonian 2 Latvian 18
Indian Uttar Pradesh Rajputs 3 Slovenian 18
Italian 3 Sephardic Jews 18
Latvian 1 Estonian 18
Pakistani Brahui 3 Pakistani Makrani Negroid 18
Pakistani Makrani Negroid 2 Pakistani Brahui 18
Pakistani Pathan 2 Slovakian 18
Pakistani Pathan 3 Pakistani Sindhi 18
Pakistani Sindhi 3 Pakistani Pathan 18
Palestinian Arabs 2 Ashkenazi Jews 18
Romanian 1 Armenian 18
Romanian 2 Turkish 18
Sephardic Jews 1 Italian 18
Slovakian 5 Pakistani Pathan 18
Slovenian 5 Indian Uttar Pradesh Rajputs 18
Spanish 7 Cornish 18
Turkish 3 Romanian 18
Armenian 3 Georgian 19
 Belgian 7 Southern Portuguese 19
Dutch 6 Hungarian 19
Estonian 3 Mari 19
Georgian 1 Armenian 19
Hungarian 1 Norwegian 19
Hungarian 2 Dutch 19
Indian Uttar Pradesh Brahmins 3 Pakistani Makrani Negroid 19
 Indian Uttar Pradesh Muslims 1 Pakistani Kashmiri 19
Indian Uttar Pradesh Rajputs 4 Pakistani Pathan 19
Latvian 2 Lithuanian 19
Lithuanian 2 Latvian 19
Mari 1 Estonian 19
 Northern Swedish 2 Yugoslavian 19
Norwegian 3 Hungarian 19
 Pakistani Balti 3 Pakistani Brahui 19
Pakistani Baluch 1 Pakistani Makrani Baluch 19
Pakistani Brahui 4 Pakistani Balti 19
Pakistani Kashmiri 1 Indian Uttar Pradesh Muslims 19
Pakistani Makrani Baluch 2 Pakistani Baluch 19
Pakistani Makrani Negroid 3 Indian Uttar Pradesh Brahmins 19
Pakistani Pathan 4 Indian Uttar Pradesh Rajputs 19
Pakistani Pathan 5 Polish 19
Polish 3 Pakistani Pathan 19
Southern Portuguese 5 Belgian 19
Yugoslavian 2 Northern Swedish 19
Bavarian 6 Belgian 20
Bavarian 7 German 20
 Belarusian 3 Slovakian 20
 Belgian 8 Bavarian 20
 Belgian 9 Irish 20
 Belgian 10 Scottish 20
Czech 4 Polish 20
Czech 5 Indian Uttar Pradesh Brahmins 20
Czech 6 Pakistani Makrani Negroid 20
East Anglian 7 Western Scottish 20
East Anglian 8 Northern Portuguese 20
Estonian 4 Saami 20
German 3 Bavarian 20
Gotlander 2 Yugoslavian 20
Hungarian 3 Slovenian 20
Icelandic 6 Norwegian 20
Indian Uttar Pradesh Brahmins 4 Romanian 20
Indian Uttar Pradesh Brahmins 5 Pakistani Sindhi 20
Indian Uttar Pradesh Brahmins 6 Czech 20
Indian Uttar Pradesh Chamars 2 Ukranian 20
Indian Uttar Pradesh Rajputs 5 Pakistani Makrani Negroid 20
Indian Uttar Pradesh Rajputs 6 Pakistani Brahui 20
Irish 5 Belgian 20
Northern Portuguese 6 East Anglian 20
Norwegian 4 Icelandic 20
Ossetian 2 Sephardic Jews 20
 Pakistani Balti 4 Pakistani Makrani Negroid 20
Pakistani Brahui 5 Indian Uttar Pradesh Rajputs 20
Pakistani Kashmiri 2 Pakistani Sindhi 20
Pakistani Makrani Negroid 4 Czech 20
Pakistani Makrani Negroid 5 Indian Uttar Pradesh Rajputs 20
Pakistani Makrani Negroid 6 Pakistani Balti 20
Pakistani Sindhi 4 Pakistani Kashmiri 20
Pakistani Sindhi 5 Indian Uttar Pradesh Brahmins 20
Polish 4 Czech 20
Romanian 3 Indian Uttar Pradesh Brahmins 20
Saami 1 Estonian 20
Scottish 5 Belgian 20
Sephardic Jews 2 Turkish 20
Sephardic Jews 3 Ossetian 20
Slovakian 6 Belarusian 20
Slovenian 6 Hungarian 20
Turkish 4 Sephardic Jews 20
Yugoslavian 3 Gotlander 20
 Ukranian 1 Indian Uttar Pradesh Chamars 20
Western Scottish 7 East Anglian 20
Armenian 4 Muslim Kurds 21
Ashkenazi Jews 2 Muslim Kurds 21
Basque 1 Spanish 21
Bavarian 8 Southern Portuguese 21
 Belarusian 4 Ukranian 21
 Belarusian 5 Czech 21
 Belarusian 6 Indian Uttar Pradesh Rajputs 21
 Belgian 11 Cornish 21
Bulgarian 2 Georgian 21
Cornish 5 Belgian 21
Czech 7 Belarusian 21
Czech 8 Pakistani Pathan 21
French 8 Icelandic 21
Georgian 2 Bulgarian 21
 Greek 2 Turkish 21
Icelandic 7 French 21
Indian Uttar Pradesh Rajputs 7 Belarusian 21
Indian Uttar Pradesh Rajputs 8 Pakistani Sindhi 21
Muslim Kurds 2 Ashkenazi Jews 21
Muslim Kurds 3 Romanian 21
Muslim Kurds 4 Armenian 21
 Northern Swedish 3 Norwegian 21
Norwegian 5 Northern Swedish 21
Pakistani Baluch 2 Pakistani Burusho 21
Pakistani Burusho 1 Pakistani Baluch 21
 Pakistani Pathan 6 Russian 21
 Pakistani Pathan 7 Czech 21
Pakistani Sindhi 6 Indian Uttar Pradesh Rajputs 21
Pakistani Sindhi 7 Polish 21
Polish 5 Slovenian 21
Polish 6 Pakistani Sindhi 21
Romanian 4 Muslim Kurds 21
 Russian 3 Pakistani Pathan 21
Slovenian 7 Polish 21
Southern Portuguese 6 Bavarian 21
Spanish 8 Basque 21
Turkish 5 Greek 21
Turkish 6 Cypriot 21
 Ukranian 2 Belarusian 21
Ashkenazi Jews 3 Cypriot 22
Basque 2 Irish 22
Basque 3 Scottish 22
Bavarian 9 Hungarian 22
Bavarian 10 Northern Portuguese 22
 Belarusian 7 Norwegian 22
Czech 9 Pakistani Sindhi 22
Czech 10 Russian 22
French 9 Italian 22
French 10 Spanish 22
Hungarian 4 Bavarian 22
Indian Uttar Pradesh Brahmins 7 Slovenian 22
Indian Uttar Pradesh Rajputs 9 Romanian 22
Irish 6 Basque 22
Irish 7 Northern Portuguese 22
Italian 4 French 22
Kurdish Jews 1 Muslim Kurds 22
Kurdish Jews 2 Sephardic Jews 22
Muslim Kurds 5 Kurdish Jews 22
Northern Portuguese 7 Bavarian 22
Northern Portuguese 8 Irish 22
 Northern Swedish 4 Ukranian 22
Norwegian 6 Belarusian 22
Pakistani Burusho 2 Pakistani Makrani Baluch 22
Pakistani Burusho 3 Pakistani Makrani Negroid 22
Pakistani Makrani Baluch 3 Pakistani Burusho 22
Pakistani Makrani Negroid 7 Pakistani Sindhi 22
Pakistani Makrani Negroid 8 Pakistani Burusho 22
Pakistani Sindhi 8 Slovakian 22
Pakistani Sindhi 9 Pakistani Makrani Negroid 22
Pakistani Sindhi 10 Czech 22
Romanian 5 Indian Uttar Pradesh Rajputs 22
 Russian 4 Czech 22
Scottish 6 Basque 22
Sephardic Jews 4 Kurdish Jews 22
Slovakian 7 Pakistani Sindhi 22